بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
وزير کشور افغانستان: در مقابل جنگ سالاران جدی هستيم
علی احمد جلالی، وزير کشور افغانستان، گفت که دولت اين کشور در مبارزه با جنگ سالاران جدی است.

وزير کشور که در نخستين کنفرانس خبری اش پس از تشنجهای خونين هفته گذشته در هرات سخن می گفت، افزود که دولت مصمم است با تمام توان، از فعاليت گروه های شبه نظامی جلوگيری کند.

آقای جلالی گفت که دولت از اين پس به شبه نظاميان اجازه نخواهد تا در امور اداری و عزل و نصبها دخالت کند.

گفتنی است که فرمانده امان الله از طرفهای درگير در هرات، در گفتگو با رسانه های خبری اعلام کرده بود، که به دليل عدم اطاعت اسماعيل خان والی هرات از دولت مرکزی، دست به اقدام عليه او زده است.

وزير کشور افغانستان در پاسخ به اين پرسش که از نظر دولت اين کشور، شبه نظامی و جنگ سالار چه کسانی هستند گفت: "هر گروهی که خارج از تشکيلات وزارتهای کشور و دفاع افغانستان فعاليت نظامی می کند جنگ سالار است."

علی احمد جلالی افزود که نتايج گزارش هيات اعزامی به هرات نشان می دهد که تنها جنگ سالاران عامل مشکلات به وجود آمده در هرات نيستند بلکه مشکلاتی در اداره اين ولايت نيز وجود دارد.

آقای جلالی گفت هيات ديگر نيز از سوی دولت به هرات اعزام شده است تا با دو جناح درگير گفتگو کند و مشکلات را بررسی کند.

او در عين حال تاکيد کرد که اعزام اين هيات به معنای مصالحه با شبه نظاميان نيست.

در اين حال هيات اعزامی دولت افغانستان برای بررسی اوضاع ولايت هرات، پس از ورود به اين ولايت، بلافاصله به ولسوالی شيندند(سبزوار) رفته و با فرمانده امان الله ديدار و گفتگو کرده است.

به گفته کريم افغان سخنگوی فرمانده امان الله، هيات اعزامی مرکز پس از ديدار با اين فرمانده، ولسوال جديدی برای شيندند(سبزوار) انتخاب کرده است.

سخنگوی امان الله ادعا کرد که حاجی اعلم به پيشنهاد مردم، به ولسوال شيندند(سبزوار) انتخاب شده است.

در حالی که وزير کشور افغانستان می گويد که دولت هيچ گاه با شبه نظاميان کنار نخواهد آمد و اعزام هيات به هرات نيز به معنای مصالحه نيست، سخنگوی فرمانده امان الله به گزارشگر محلی بی بی سی گفت که مذاکرات آنها با هيات اعزامی مرکز محدود به ولسوالی شيندند(سبزوار) نمی شود، بلکه آنها خواهان تغييرات گسترده در تمامی پانزده ولسوالی هرات هستند.

هيات اعزامی دولت مرکزی افغانستان به ولايت هرات همچنين در بازگشت از ولسوالی شيندند(سبزوار) به شهر هرات، پانزده تن از اسيران درگيريهای اخير را از امان الله تحويل گرفته و به اسماعيل خان بازگردانده است.

درگيريهای هفته گذشته بين نيروهای اسماعيل خان والی هرات و افراد مسلحی که مقامات در مرکز آنان را شبه نظاميان غير مسوول خواندند، روز سه شنبه (17 اوت) با مداخله دولت مرکزی افغانستان و سفارت آمريکا در کابل پايان يافت.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]