بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اردوي ملي به نفع شورشيان عمل مي كند
  •   علي احمد جلالی وزير داخله دولت انتقالي افغانستان روز گذشته طي مصاحبه اي از استقرار نيروهاي اردوي ملي در مناطق جنگي خبر داد و گفت: اقدام به موقع دولت باعث عدم پيشروي نيروهاي امان الله به سمت هرات شد و از ادامه جنگ جلوگيري بعمل آمد.
    اما گزارش هاي مردمي حكايت از استقرار نيروهاي امان در شيندند(سبزوار) و چندين منطقه ديگر كه در حملات نيروهاي امان الله تصرف شده بود دارد.
    نيروهاي امان الله در شيندند(سبزوار) علاوه بر جنايات عمومي مانند تجاوز و غارت عمومي و سربريدن زنان و کودکان تاجيک در حال براندازي فارسي زبانان از مناطق تصرف شده خود هستند و اقدام به نسل كشي عمومي كرده اند.
    درحالي كه نيروهاي اردوي ملي مانع حمله مجدد نيروهاي اسماعيل خان به شيندند(سبزوار) هستند خودشان هم عملا كاري انجام نداده و در برابر جنايات امان الله سكوت اختيار كرده اند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]