بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
مرحله اول طرح برقرسانى ايران به ولايت هرات افغانستان به اتمام رسيد

کابل، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
مرحله اول طرح برقرسانى ايران به ولايت "هرات " در غرب افغانستان به
اتمام رسيده و اماده بهره بردارى است .
طرح برقرسانى ايران به ولايت هرات افغانستان در دو مرحله اجرا مىشود که
در مرحله اول ان يک خط۲۰ کيلوولت از تايباد در شرق استان خراسان به ولايت
هرات انتقال مىيابد.
در مرحله دوم طرح انتقال برق ايران به ولايت هرات ، خط انتقال۱۰۲ کيلوولت
و تاسيس يک نيروگاه به ظرفيت ۱۰۲ کيلوولت در نظر گرفته شده است .
مسوول اداره اب و برق ولايت هرات در گفت و گو با خبرنگاران گفت : عمليات
اجرايى مرحله اول اين طرح خاتمه يافته و در روزهاى اينده افتتاح مىشود.
"محسنى" افزود : براى اجراى مرحله اول اين طرح ۸۰ ميليارد ايرانى هزينه
شده است .
وى گفت : ۵ / ۲۹ ميليارد ريال از اين مبلغ براى بازسازى و تاسيس نيروگاه
هاى برق در هرات هزينه شده است .
اواسط ماه گذشته نيز عمليات اجرايى طرح فيبرنورى ايران به افغانستان
اغاز شد.
خطوط فيبرنورى به طول۱۵۰ کيلومتر از طريق مرز دوغارون در تايباد تا
بخش اسلام قلعه و از آنجا به مرکز اصلى مخابرات هرات کشيده مىشود.
اعتبار اجراى طرح فوق از محل کمکهاى بلاعوض ايران در بازسازى افغانستان
تامين مىشود.
شرکت "اذراب" ايران نيز بر اساس يک قرارداد نيروگاههاى سد "پلچرخى"
افغانستان را بازسازى خواهد کرد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]