بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
مرحله دوم برقرسانى به شهر هرات آماده بهره بردارى شد

مشهد ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
مديرعامل شرکت برق منطقه اى خراسان گفت : مرحله دوم عمليات برقرسانى به
ولايت هرات در کشور افغانستان به پايان رسيد.
علی اکبر وحدتى روز سه شنبه به خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت : با بهره بردارى
اين مرحله عملا برق مورد نياز شهر هرات براى سه چهار سال آينده تامين
میشود.
وى افزود : برقرسانى به شهر هرات طى دو مرحله تعريف شد لذا در مرحله
نخست خطوط۲۰ کيلوولت دومداره از تايباد به طول۱۵۰ کيلومتر تا هرات
کشيده شده است .
او اعتبار هزينه شده براى اين مرحله را که حمل پارسال بهره بردارى
شد۱۸ ميليارد ريال ذکر کرد.
وى گفت : اين خط قسمتى از برق مورد نياز هرات را تامين میکند و در اين
ميان خود افغانها هم شبکه هاى داخلى هرات را وسعت داده اند.
او افزود : طى مرحله دوم نيز که هم اکنون آماده بهره بردارى شده شبکه دو
مداره خط انتقال۱۳۲ کيلوولت به طول۱۲ کيلومتر از مرز تربت جام به هرات
برپا شده است .
وى گفت : پست ۱۳۲ کيلوولت با ظرفيت ۶۰ مگاوات آمپر نيز هم اينک در هرات
آماده بهره بردارى شده است .
او کل اعتبار هزينه شده براى اين مرحله را نيز۱۱۰ ميليارد ريال عنوان
کرد.
مديرعامل شرکت برق منطقه اى خراسان افزود : براى آباديهاى مسير دوغارون
تا هرات هم با جمعيت ۱۳۰ هزار نفر يک پست برق که در غوريان بين هرات و
دوغارون نصب خواهد شد پيش بينى شده است .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]