بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
همکاری ايران به افغانستان
در جريان سفر هيات اقتصادی ايران به سرپرستی محسن صفايی فراهانی قائم مقام وزير دارايی اين کشور به افغانستان، وزارتهای دارايی دو کشور، برای تشکيل کميسيون مشترک همکاريهای اقتصادی به توافق نهايی دست يافتند.

تشکيل اين کميسيون در سال 1381 خورشيدی به توافق مقامات اقتصادی و بازرگانی دو کشور رسيده بود، که در سفر اخير آقای صفايی فراهانی به کابل، چارچوب کلی ايجاد اين کميسيون و تشکيل نخستين جلسه آن در زمستان سال جاری مورد توافق قرار گرفت.

تنظیم کمکهای ايران برای بازسازی افغانستان و تقويت مناسبات اقتصادی دو کشور، از اهداف کلی تشکيل کميسيون اقتصادی ايران و افغانستان است که نخستين جلسه آن زمستان امسال در تهران برگزار خواهد شد و پس از آن، هر دو سال يک بار در پايتختهای دو کشور جلسه خواهد داشت.

 

اشرف غنی احمد زی وزير دارايی افغانستان می گويد که مهترين هدف تشکيل کميسيون مشترک، عملی کردن توافقات اقتصادی طرفين است، به گونه ای که اين توافقها، ديگر بر روی کاغذ باقی نماند.

آقای احمد زی همچنين بر لزوم تقويت حضور بخش خصوصی ايران در افغانستان تاکيد کرد و گفت که دولتهای دو کشور، بايد به اين منظور تسهيلاتی را در اختيار سرمايه گذاران خصوصی ايرانی قرار دهند.

دولت ايران برای کمک به بازسازی افغانستان، دويست و پنجاه ميليون دلار تعهد کرده است که بخش زيادی از آن صرف بازسازی راههای اين کشور خواهد شد.

از محل همين کمکها، بازسازی جاده ای که شهر هرات در غرب افغانستان را به مرز ايران پيوند می دهد، از سال 1381 خورشيدی آغاز شده و قرار است به زودی به بهره برداری برسد.

طول اين جاده فقط صد و ده کيلومتر است اما بازسازی آن، دو و نيم سال را در بر گرفته است.

در سفر اخير هيات اقتصادی ايران به افغانستان، توافق شد که احداث اين جاده تا منطقه ای به نام کوتل (گردنه) سبزک در دويست کيلومتری شمالشرق شهر هرات نيز ادامه يابد که مرز ولايتهای هرات و بادغيس افغانستان است.

مهترين بخش توافق وزارتهای دارايی دو کشور، احداث بخشی از راه آهن داخلی افغانستان در ولايتهای هرات و بادغيس است که اين کشور را از طريق ايران، به آبهای آزاد و بازارهای اروپا پيوند خواهد داد.

محسن صفايی فراهانی قائم مقام وزارت دارايی ايران در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با وزير دارايی افغانستان داشت، گفت که راه آهن داخلی ايران امسال به اين منظور به مرزهای شرقی نزديک تر خواهد شد.

گفتنی است مقامات وزارتهای راه و ترابی کشورهای ايران، افغانستان و تاجيکستان، در اين اواخر در شهر دوشنبه پايتخت تاجيکستان برای احداث جاده ای که سه کشور را به هم پيوند می دهد توافق کرده اند.

در نظر است جاده های ميان پنج پايان تاجیکستان، مزار شریف و هرات افغانستان و دوغارون ايران تا سال 2007 میلادی مورد بهره برداری قرار گيرد.

با توجه به اينکه بازسازی جاده صد و ده کيلومتری هرات – اسلام قلعه توسط دولت ايران، دو و نيم سال به طول انجاميده، به سختی می توان اميدوار بود که طرح بزرگ جاده پيوند دهنده سه کشور ايران، افغانستان و تاجيکستان، تا سال 2007 به پايان برسد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]