بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
قطعنامه سیمینار بین المللی ملکه گوهرشاد

سیمینار بین المللی ملکه گوهرشاد شهبانوی نامدار و هنر دوست دودمان تیموریان هرات بنابر ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت انتقالی اسلامی افغانستان از تاریخ 1- 2 سنبله 1383 مطابق 22- 23 اگست 2004 با قرائت پیام حامدکرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان و بیانیه خیر مقدم دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابل دایر گردید .

 دراین مجلس خانم حبیبه سرابی وزیر امور زنان نیز سخنرانی نمودند .

 همچنان پیام هایی از پوهنتون کابل ، اکادمی علوم افغانستان ، موسسه یونسکو و موسسه یونیفم نیز خوانده شد .

 دراین سیمینار علاوه بردانشمندان افغانی هیات هایی از کشور های دوست جمهوری اسلامی ایران و کشور هندوستان نیز شرکت نمودند . شرکت کننده گان سیمینار طی سه جلسه علمی خویش برابعاد مختلف زنده گی پربار ملکه گوهرشاد روشنی انداختند و در جلسه نهایی اعضای علمی سیمینار مواد زیر را بمنظور تحرکات مثمر و بارور فرهنگی که دراینده امید بخش پیشرو داریم ، دراین قطع نامه قرار ذیل به تصویب رسانیدند .

1- بمنظور ارج گذاری به خدمات فرهنگی و هنری بانوی نامدار دودمان هنر گسترتیموریان هرات یکی از مراکز فرهنگی در شهر کابل بنام او مسمی گردد .

2-در ولایت باستانی هرات که مهد رشد و پرورش فرهنگ های مختلف منجمله فرهنگ تیموریان است یکی از مراکز فرهنگی بنام ملکه گوهرشاد نامیده شود .

3- یکی از جاده های ولایت هرات بنام ملکه گوهرشاد نام گذاری گردد .

4- مجموع مقالات سیمینار در مجله فرهنگ بنام ( ویژه نامه ملکه گوهرشاد ) چاپ شود .

5- وزارت اطلاعات و فرهنگ درحفظ و احیای ساحات باستانی و تاریخی هرات منجمله جلو گیری از عبور و مرور وسایط نقلیه از بین منارهای هرات صرف مساعی مزید نماید و همکاری ارگانهای مربوط در زمینه جلب گردد .

6- اعضای سیمینار بین المللی ملکه گوهرشاد ضمن ابراز قدردانی از وزارت اطلاعات و فرهنگ در تدویر سیمینار تاکید می نمایند که این همایش علمی اغاز گر سیمینار هایی در باره روشن شدن پهلوهای زنده گی علمی ، هنری و فرهنگی سایر زنان موثر این کشور باشد .

 7- ادامه همچو سیمینار ها در کشور های همسایه افغانستان .

 8- نامگذاری پوهنتون هرات به نام پوهنتون ملکه گوهرشاد

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]