بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

دفتر گروه بازسازى ولايتي آمريکا در هرات آغاز بکار کرد

کابل ، ايرنا : ۱۱ آذر ۱۳۸۲ برابر با دوم دسامبر ۲۰۰۳
فعاليت دفتر گروه بازسازى ولايتي آمريکا(پي . آر. تي ) درشهر هرات واقع
در جنوب غربي افغانستان از روز دوشنبه با حضور "زلمي خليل زاد" سفير
آمريکا و نماينده ويژه "جورج بوش " در امور افغانستان ، آغاز شد.
به گزارش "ايرنا" ،"خليل زاد" دراين مراسم گفت : اميدوارم گروههاى
بازسازى ولايتي بتواننددرزمينه بازسازى ، تامين امنيت و تقويت دولت مرکزى
افغانستان فعاليت خوبي داشته باشند.
وى افزود : آمريکا در بازسازى ولايت هرات همچنان در کنار مردم افغانستان
است و همکارى نزديک دو کشور نشان از بهبودامنيت درافغانستان دارد.
"علي احمد جلالي " وزيرداخله (کشور) افغانستان نيز در سخناني به
تجربه هاى گروههاى بازسازى ولايتي درولايت هاى "قندوز" و "بلخ " واقع در شمال
افغانستان اشاره کرد و گفت : اين گروهها درشمال کشور نشان دادند،با توجه
به وضعيت نا آرام اين منطقه ، مي توانند امنيت را درمنطقه حاکم کنند.
واليان حوزه جنوب غرب افغانستان هم دراين مراسم خواستار گسترش فعاليت
نيروهاى بين المللي کمک به امنيت افغانستان (ايساف ) واستقرار گروههاى
بازسازى ولايتي در ولايت هاى جنوب غرب افغانستان شدند.
آمريکا، انگليس ، آلمان و زلاندنو چهار مرکز بازسازى ولايتي (پي .آر.تي )
در شهرهاى گرديز، مزار شريف ، قندوز و باميان ايجاد کرده و قراراست تعداد
اين مراکز به هشت تيم ولايتي افزايش يابد.
آمريکا و ساير کشورهاى متحد در نظر دارند تا آخر سال جارى ميلادى ،
مراکز بازسازى ولايتي را در ولايت هاى جلالآباد، قندهار و پروان يا غزني راه
اندازى کنند.
گروههاى بازسازى ولايتي متشکل ازنيروهاى موسوم به "ائتلاف بين المللي
عليه تروريسم در افغانستان " پس ازآن تشکيل شد که آمريکااعلام کرد، محوريت
فعاليت خود را از امور "نظامي " و جنگ عليه طالبان و القاعده به امور
"امنيتي " و "بازسازى " تغيير مي دهد.
اين گروههامحوريت کار خود را تامين امنيت از طريق مشارکت در اجراى
طرح -هاى بازسازى در افغانستان اعلام کرده اند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]