بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر

یک گروه منسوبین پولیس دیروز عازم ولایت هرات گردید.

پولیس متذکره که مربوط قطعات منتظره وزارت امور داخله میباشد  که و ظیفه دارند تا در تفاهم با مسوولین امنیتی آن ولایت در ولسوالی های شیندند(سبزوار) ، ادرسکن و بعضی  محلات دیگر دوشادوش نیروهای اردوی ملی ایفای و ظیفه نمایند.سلسله اعزام نیروهای پولیس به ولایت هرات ادامه دارد.

قتل دسته جمعی فارسي زبانان در شيندند(سبزوار)
دفتر كميسيون حقوق بشر هرات هياتي را به ولسوالي شيندند(سبزوار) فرستاده است تا وضعيت جنايات اخير را بررسي و گزارش تكميلي و مستندي را ارايه دهد.
گفته مي شود در جريان اخير وقايع و درگيري هاي هرات، نيروهاي امان الله در ولسوالي شيندند(سبزوار) نسل كشي براه انداخته، اكثر كارمندان دولت و فارسي زبانان را با زنان و كودكان آنان سر بريده اند.
هيات مذكور روز گذشته با تعدادي از خانواده ها در شيندند(سبزوار) ديدار و گفتگو كرده است

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]