بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
"جلو توزيع اسلحه در هرات را بگيريد"

شورای متخصصان هرات که يک نهاد غير دولتی است، از دولت انتقالی افغانستان خواسته تا در زمينه جمع آوری سلاح در هرات اقدام جدی کند.

اين مطلب در يک اعلاميه رسمی که از سوی اين شورا در واکنش به درگيری های اخير در هرات منتشر شده، آمده است.

شورای متخصصان هرات در اين اعلاميه درگيريهای اخير ميان نيرو های اسماعيل خان والی هرات و امان الله فرمانده رقيب او را محکوم کرده است.

در اين اعلاميه همچنين از دولت خواسته شده تا هر چه زود تر ارتشهای شخصی فرماندهان محلی را منحل کند.

شورای متخصصان هرات از توزيع دوباره سلاح در ميان مردم روستاها در هرات ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگيری از اين کار شده است.

در شورای متخصصان هرات جمعی از روشنفکران و منتقدان حاکميت اسماعيل خان گردهم آمده اند که در گذشته به خاطر موضع گيریهای صريح شان درچندين مورد تحت فشار قرار گرفته اند

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]