بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
جنايات امان الله در شيندند هرات ثابت شد

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از تحقيق و بررسي در مورد جنگ هاي اخير هرات ، چندين مورد از جنايات امان الله فرمانده سابق طالبان را تاييد نمود.
اين كميسيون اضافه كرده است: امان الله بر بالاي نيروهاي دولتي در منطقه شيندند حمله كرده تعداد زيادي را به قتل رسانده است.
كميسيون حقوق بشر برخي از جنايات ديگر امان الله در منطقه شيندند را اينگونه ذكر نموده است :
1- چهار نفر از نيروهاي اسماعيل خان والي هرات را سر بريده است
2- يك نفر را از سر و بدن پوست كرده است
3- زنان و كودكان را تا سر حد مرگ تهديد نموده است
4- بيشتر اموال مردم را به سرقت برده است
5- عده بسياري را در چاه آب انداخته است
در اين ميان اسماعيل خان والي هرات از محترم كرزي رييس دولت انتقالي خواسته است تا امان الله كه فعلا در كابل بسر مي برد به جرم جنايات اخير محاكمه نمايد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]