بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
انفجار در هرات
در جريان انفجاری که شب گذشته در يک واحد نظامی در هرات رخ داد، مقاديری از مهمات انبار شده در آن از بين رفت.

گفته ميشود که صدای انفجار بسيار شديد بوده اما کسی در اثر آن کشته و يا مجروح نشده است.

بر اساس خبرها، انفجار در يکی از يکی از واحدهای مربوط به فرقه (تيپ) ۱۷ رخ داده که باعث ويرانی بخش هایی از ساختمان محل انفجار شده است.

به گفته مسئولان محلی هنوز دلايل وقوع اين حادثه روشن نيست و آنها در اين باره تحقیق خواهند کرد

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]