بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
آخرين خبر : اسماعيل خان وزير معادن و صنايع افغانستان شد
حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان، اسماعيل خان والی هرات را به عنوان وزير معادن و صنايع منصوب کرده است.    
اسماعيل خان
دولت افغانستان، از زمان آغاز به کار اداره موقت در نزديک به سال پيش، بارها تلاش کرده اسماعيل خان را به مرکز بياورد، اما تاکنون موفق به اين کار نشده بود

در بيانيه خبری که روز شنبه (11 سپتامبر) از سوی دفتر سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان منتشر شده است، از محمد خيرخواه سفير پيشين اين کشور در اوکراين نيز، به عنوان والی جديد هرات نام برده شده است.

اسماعيل خان سه روز پيش در اجتماعی از مردم هرات گفته بود که حامد کرزی رييس دولت انتقالی افغانستان، به او قول داده است که در حال حاضر، هيچ تغييری در ساختار اداری هرات وارد نخواهد کرد.

نامه خبری دفتر سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان، اعلام کرده است که آقای کرزی بر اساس مصوبه شورای امنيت ملی افغانستان و به پاس خدمات ارزشمند اسماعيل خان در ولايت هرات، با ارتقا او به عنوان وزير موافقت کرده است.

دفتر سخنگوی رييس دولت در اين نامه خبری می افزايد: "اين تصميم، بر اساس تجربه وافری که اسماعيل خان در امور اجرايی ولايت هرات، به ويژه در عرصه بازسازی کسب کرده است و به منظور استفاده از استعداد و توانايی مديريتی او در سطح ملی، گرفته شده است."

دولت افغانستان، از زمان آغاز به کار اداره موقت در نزديک به سال پيش، بارها تلاش کرده اسماعيل خان را به مرکز بياورد، اما تاکنون موفق به اين کار نشده بود.

اسماعيل خان قبلا گفته بود: "برای من ننگ است که وزير شوم، در حالی که هنوز اجساد همسنگران و وابستگانم را از دشتهای شيندند نياورده ام."

او در اين سخنان به درگيريهای خونين ماه گذشته در ولسوالی شيندند هرات اشاره داشت که طی آن، دهها تن کشته و مجروح شدند.

به دنبال اين درگيريها، دولت افغانستان اعلام کرده بود که قصد دارد مشکل نا امنی در غرب کشور را به صورت ريشه ای حل کند.

امان الله فرمانده رقيب اسماعيل خان در درگيريهای شيندند هرات نيز، ماه گذشته به کابل منتقل شد.

يکی ديگر از نقاط حادثه خيز افغانستان در ماههای اخير، ولايت غور در مرکز کشور بوده است.

رييس دولت انتقالی افغانستان، بر اساس همين فرمان، ابراهيم مکلزاده والی غور را نيز، به عنوان مشاور وزير کشور به مرکز فراخوانده و عبدالقدير علم را به عنوان جانشين او در غور تعيين کرده است.

آقای ملکزاده نيز همانند اسماعيل خان، از فرماندهان سابق جهادی افغانستان و مربوط به حزب جمعيت اسلامی بوده است.

از ديگر تغييرات در کابينه دولت افغانستان، تعيين حکيم تنيوال به عنوان وزير کار و امور اجتماعی است.

آقای تنيوال پيش از اين وزير معادن و صنايع افغانستان بوده و اکنون جای نور محمد قرقين در وزارت کار و امور اجتماعی را می گيرد که به عنوان رييس ستاد انتخاباتی حامد کرزی تعيين شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]