بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
در جريان يک حمله مسلحانه در شهر هرات دو نفر کشته و مجروح شدند

 
کابل، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۴ / ۰۶ / ۸۳
افراد مسلح ناشناس با حمله به يک خودرو در شهر "هرات " مرکز ولايت "هرات "
در غرب افغانستان ، يک نفر را کشته و يک نفر ديگر از سرنشينان خودرو را
مجروح کردند.
شهر هرات در اوايل هفته جارى دستخوش خشونتها و اشوبهايى بود که در
نتيجه ان هفت نفر کشته و۴۷ نفر ديگر مجروح شدند.
به دنبال برکنارى "محمد اسماعيل خان " از ولايت هرات و انتصاب "سيدمحمد
خيرخواهى" به عنوان والى اين ولايت ، طرفداران اسماعيل خان دست به تظاهراتى
زدند که با دخالت نيروهاى نظامى اين تظاهرات به خشونت کشيده شد.
شهروندان خشمگين روز يکشنبه با حمله به دفاتر نمايندگى سازمان ملل،
کميسارياى عالى پناهندگان ، يونيسف و چند موسسه خارجى ديگر، ساختمان اکثر
اين دفاتر را به اتش کشيده و خسارات زيادى به بار اوردند.
مقامات امنيتى هرات از يکشنبه شب با اعلام وضعيت فوق العاده ، در اين شهر
حکومت نظامى اعلام کردند.
وضيعت شهر هرات با استقرار نيروهاى ارتش ، پليس و سربازان آمريکاى از
روز دوشنبه به ارامش گراييد.
روز گذشته با بازگشايى بازار و ادارات دولتى شهر هرات وضعيت عادى خود
را باز يافت .
ارتش و پليس افغانستان از شب گذشته با پاکسازى معابر و بازگشايى خيابان
هاى مرکزى شهر هرات ، به عادى شدن اوضاع کمک کردند.
امروز با حمله افراد مسلح به يک خودرو که گفته مىشود حامل دو نفر از
طرفداران اسماعيل خان بود، براى لحظاتى اوضاع شهر متشنج شد.
با استقرار نيروهاى امنيتى و انتقال تنها مجروح اين حادثه که گفته
مىشود در وضعيت وخيمى قرار دارد، اوضاع به کنترل نيروهاى نظامى درامد.
مقامات پليس هرات در تماس ايرنا گفتند : تاکنون کسى در اين ارتباط
دستگير نشده ، ولى تحقيقات براى يافتن انها اغاز شده است .
خيرخواه از دو روز پيش که در سمت والى هرات منصوب شده اقدام به واگذارى
برخى مقامات به کسانى شده که در دوران اسماعيل خان از طرف دولت مرکزى در
ادارات مختلف منصوب شدند، ولى والى سابق اجازه فعاليت به انان داده بود.
از جمله اين افراد، رييس راديو و تلويزيون هرات و گمرک اين ولايت است .
تلويزيون هرات از دو شب پيش به اينسو اقدام به پخش موسيقى در سطح وسيعى
کرده کارى که در زمان اسماعيل خان چندان اجازه انرا نداشت .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]