بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اسماعيل خان برخی اعضای دولت افغانستان را مقصر دانست
اسماعيل خان، در گفتگويی با بی بی سی اصرار ورزيده است که او دارای روابط خوبی با حامد کرزی، رئيس دولت موقتی افغانستان است اما برخی از اعضای دولت مرکزی را به توطئه عليه خود متهم کرد.

اسماعيل خان کمتر يک هفته پس از برکناری از مقام خود به عنوان والی هرات در يک برنامه بی بی سی ظاهر می شد. برکناری وی تلاشی از سوی رئيس دولت موقتی افغانستان برای کاستن از قدرت و نفوذ جنگ سالاران منطقه ای پيش از انتخابات ماه آينده رياست جمهوری تعبير شده است.

والی قدرتمند برکنار شده هرات، طی چند سال اخير چندين بار با ساير فرماندهان محلی درگير شده است.

برکناری او در هفته گذشته به حملات خشونت بار عليه دفاتر سازمان ملل در هرات منجر شد.

اسماعيل خان در مصاحبه خود لحنی تمردآميز داشت و اصرار ورزيد که او کاملا با دولت مرکزی همکاری کرده است، دارای روابط خوب با حامد کرزی است و ميان او و ساير جنگ سالاران منطقه ای تنش وجود نداشته است.

وی گفت حتی کسانی که عليه وی جنگيده اند، در واقع مايل به چنين کاری نبوده اند، بلکه تنها تحت فشار ديگران چنين کرده اند.

وی به خصوص وزير مناطق مرزی افغانستان را به توطئه عليه خود متهم کرد.

اسماعيل خان گفت: "من به خصوص درباره اين وزير حرف می زنم. پنج هفته قبل به کابل رفتم و با آقای کرزی درباره اين مساله صحبت کردم. آقای کرزی اين وزير را مستقيما احضار کرد و من از او (اين وزير) پرسيدم 'با اين تحريکات می خواهی به چه هدفی برسی؟'."

اسماعيل خان در پاسخ به اين پرسش که چرا بايد کسی در دولت مرکزی عليه او توطئه کند، گفت که اين رفتارها ناشی از حسادت است.

واکنش وزير دولت

وی گفت او موفق به برقراری صلح و آوردن رفاه به هرات شده است، درحالی که بسياری از وزاری دولت موقت قادر به دستيابی به اين اهداف در نواحی تحت کنترل خود نشده اند.

محمد امين فرهنگ، وزير بازسازی افغانستان که در همين برنامه بی بی سی شرکت کرده بود ادعاهای اسماعيل خان را کاملا رد کرد.

آقای فرهنگ گفت: "عليرغم آنکه اسماعيل خان طی چند سال اخير چندين بار از دولت سرپيچی کرده است، دولت همواره سعی کرد بر حل مساله و برخورد با کليه طرفين درگير، از گفتگو و شيوه های مسالمت آميز استفاده کند."

او افزود: "اين ادعا که دولت از يک فرمانده شورشی حمايت و او را به اقدام عليه يک والی منطقه ای تحريک می کند باورکردنی نيست."

وزير بازسازی افغانستان گفت که برکناری اسماعيل خان به نفع ملت است، و به اين ترتيب از خونريزی بيشتر در غرب افغانستان جلوگيری خواهد شد.

عوايد گمرکی

اسماعيل خان و محمد امين فرهنگ در اين برنامه همچنين بر سر مساله جنجال آفرين بدهی های گمرکی با يکديگر به مجادله پرداختند.

اسماعيل خان اصرار ورزيد که کليه عوايد گمرکی حاصله از تجارت پرسود مرزی هرات را تحويل کابل داده است.

آقای فرهنگ اين ادعا را رد و اشاره کرد که والی سابق هرات مايل بوده است هرات از باقی افغانستان جدا شود.

هرچند اسماعيل خان از مقام خود به عنوان فرماندار هرات برکنار شده است، اما وی پس از رد پيشنهاد دولت برای قبول مقام وزارت، هنوز در هرات به سر می برد.

با توجه به آشوبی که حاميان اسماعيل خان پس از برکناری وی به آن دست زدند، ظاهرا دولت مرکزی افغانستان چاره ای جز کنار آمدن با نيروی تحت امر وی نخواهد داشت.

واکنش سفير ايران به برکناری اسماعيل خان
 
محمد رضا بهرامی سفير ايران در کابل در گفتگويی با بی بی سی درباره واکنش کشورش نسبت به برکناری اسماعيل خان از سمت والی هرات گفت که اگر چه از نظر ايران اسماعيل خان به عنوان شخصی که برای استقلال کشورش جنگيده است قابل احترام است، اما اين حق دولت مرکزی افغانستان است که بر اساس مصالح کشورش عمل کند.

آقای بهرامی تاکيد کرد که کشورش، سياست حمايت از يک گروه قومی و يا مذهبی را دنبال نمی کند و رابطه نزديکی با دولت مرکزی افغانستان دارد.

او گفت که اين برای همه کشورهای منطقه و مردم افغانستان، از جمله اسماعيل خان اهميت دارد که از روند ثبات در افغانستان استقبال کنند.

تحليل گران بر اين عقيده هستند که اسماعيل خان در زمان حاکميتش در هرات روابط نزديکی با مقامات ايران داشته است؛ يک ماه قبل زمانی که امان الله فرمانده مخالف اسماعيل خان به سمت هرات پيش روی کرد، حميد رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ايران از اين مسئله اظهار نگرانی کرد که به نحوی نشاندهنده نگرانی ايران از تحت فشار قرار گرفتن اسماعيل خان بود.

ولی سفير ايران گفت که هر اقدام نظامی که باعث اختلال امنيت در افغانستان و خصوصا در مرزهای ايران شود، باعث نگرانی مقامات اين کشور است.

آقای بهرامی پيرامون اينکه بسط حاکميت مرکزی افغانستان در ولايت هرات به نحوی منجر به حضور قويتر آمريکا در مناطق نزديک به مرزهای ايران خواهد شد نيز گفت که ايران با دولت افغانستان رابطه دوستانه ای دارد و فضای لازم برای گفتگو در اين زمينه وجود دارد. او اضافه کرد که البته روابط خارجی افغانستان به دولت مرکزی اين کشور مربوط است.

آقای بهرامی در پاسخ به اين سئوال که برخی رسانه ها در افغانستان از حمايت غير علنی اين کشور از برخی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری افغانستان خبر داده اند گفت که ايران از اولين انتخابات رياست جمهوری افغانستان استقبال می کند و از شخص منتخب مردم اين کشور حمايت می کند. او هر نوع حمايت غير علنی ايران از برخی نامزدهای انتخابات بر اساس روابط قومی، زبانی و يا مذهبی را رد کرد و گفت که استقبال بيش از ده ميلیون نفر از شرکت در انتخابات را دستاوردی به نفع ثبات و امنيت در منطقه می داند.

با اينکه آقای بهرامی از موضع دولت ايران به نفع صلح، امنيت و ثبات در افغانستان سخن گفت ولی گفته می شود که در ايران نهادهای ديگری نيز هستند که علاوه بر دولت در روابط خارجی و فرا مرزی ايران تاثيری تعيين کننده دارند. نهادهايی که تنظيم کننده سياست خارجی هستند، در پياده شدن اين سياستها تاثير گذار هستند و الزامی به رعايت آنچه دولت می خواهد ندارند.

ولی آقای بهرامی گفت که آنچه او می گويد سياست ملی ايران است و تمام نهادها در چارچوب اين سياستها حرکت می کنند.

آقای بهرامی از مشارکت ايران در بازسازی افغانستان نام برد و گفت که ايران متعهد شده 560 ميليون دلار به بازسازی افغانستان کمک کند که تاکنون بيشتر از يکصد و سی ميليون دلار آنرا در قالب اجرای دهها پروژه عمرانی پرداخته است.

او افزود که همکاری ايران با بخشهای امنيتی دولت افغانستان مانند پليس ملی نشاندهنده نزديکی روابط دو کشور است و اينکه ايران در حمايت از روند نو سياسی در افغانستان جدی است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]