بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
علمای برجسته ولایت هرات با والی جدید التقرر شان دیدار نمودند

بیش از هفتاد تن از علمای برجسته ولایت هرات دیروز بمقر آنولایت آمده حمایت شانرا از والی جدید هرات ابراز نمودند .

نشستی که  دیروز میان علما ولایت هرات و سید محمد خیرخواه والی آنولایت صورت گرفت ابتدا والی هرات طی صحبتی با علما و روحانیون آنولا از آنها تقاضا نمود که باید در مورد حکومت و اداره حکومت کاملا با آنها مشوره بدهند و خواهان حضور آنها در اداره ولایت شد خیرخواه بردو نقطه اشاره نموده و از آنها خواست که دراین مورد با وی همکاری نمایند .

وی گفت که حکومت نباید به نوع لباس پوشیدن و محفل گرفتن و عروسی گرفتن مردم کار داشته باشد . مردم باید کاملا آزاد باشند . وی همچنان در مورد  آزادی مطبوعات گفت: که شرایط فعلی مطبوعات در هرات برای او قابل قبول نیست ، وی تلاش دارد که آزادی بیشتر را بر اساس قانون مطبوعات برمطبوعات هرات بر قرار بکند و برای آنها ازادی را تامین نماید : جوانان باید با استناد برقانون اساسی و با معیار قانون اساسی آزادی داشته باشند متعاقباء مولوی عزت الله خطیب مسجد بزرگ هرات ، فاضلی یکتن از علما ، اهل تشیع ومولوی محمد صمیم رئیس شورای علما انولایت با الترتیب طی صحبتهایشان ضمن ابراز حمایت از والی جدید از وی خواستند که باید احکام اسلامی را کاملا در اداره اش تطبیق نماید ، ایشان گفتند باید در اداره ولایت با توجه با قانون اساسی وحدت ملی باید مراعات شود و خواهان مشارکت ملی در اداره ولایت هرات شدند . آنها همچنان اظهار نموده گفتند که شهر هرات یک شهر بسیار وسیع بوده و باید دراین مورد توجه بیشتری صورت گیرد و تمام مردم از امکانات که دراین حوزه موجود است استفاده نمایند .

 

مکتب قریه هندوان ولسوالی انجیل بنیاد گذاشته شد

سنگ تهداب مکتب قریه هند ووان ولسوالی انجیل ولایت هرات امروز گذشته شد .

 این مکتب به مصرف دوملیون و نهصد و چهل و پنج هزار افغانی از بودجه همبستگی ملی بنابر تصمیم شورای انکشافی قریه اعمار میگردد

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]