بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر از بی بی سی
تقاضای محاکمه عاملان حمله به دفتر حقوق بشر در هرات

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار محاکمه عاملان حمله به دفتر اين کميسيون در شهر هرات شده است.

يک تن از اعضای هياتی که از سوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به هرات رفته بود، می گويد در اثر حمله تظاهرکنندگان به دفتر کميسيون در اين شهر، حدود صد و پنجاه هزار دلار خسارت وارد آمده است.

هفته گذشته به دنبال برکناری اسماعيل خان از مقامش، شماری از طرفداران او دست به تظاهرات زدند که در جريان آن برخی افراد به تعدادی از دفاتر دولتی و سازمانهای غيردولتی حمله کردند.

کميسيون مستقل حقوق بشر از محمد خير خواه والی جديد هرات خواسته است تا عاملان حمله به دفاتر دولتی وسازمانهای امداد را تحت تعقيب قانونی قرار داده و به محکمه بکشاند.

کلينيک ويژه خودسوزی در هرات

گروه بازسازی ولايتی (پی آر تی) در شهر هرات، کلينيک ویژه درمان خود سوزی در اين شهر ايجاد می کند.

هزينه ساختمان اين کلينيک صد وپنجاه هزار دلار پيش بينی شده است.

گزارشگر محلی بی بی سی در هرات می گويد که گروه بازسازی ولايتی هرات زمانی اقدام به ايجاد چنين مرکز درمانی کرده است که روزانه دو تا سه مورد خودسوزی در شهر هرات گزارش می شود.(؟؟؟؟؟؟)

خودسوزی دختران و زنان جوان اخيرا به يکی از نگرانيهای جدی در هرات مبدل شده است.

در سال گذشته ده ها مورد خود سوزی در اين شهر گزارش شده بود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]