بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

 30 جدی

يک آفريقايی در هرات مسلمان شد

يک تبعه کشور آفريقايی کامرون در شهر هرات افغانستان مسلمان شده است.

گزارشگر محلی بی بی سی می گويد که نام اين مرد سی و دو ساله، کالی جولی ياسی بوده و اکنون نام عبدالله را برای خود برگزيده است.

او ده روز پيش وارد هرات شده بود.

عبدالله گفته است که از پانزده سال پيش، در کشورهای اسلامی به سير و سيا حت مشغول بوده وشهر هرات را به خاطر تاريخی بودن آن انتخاب کرده است.

او می گويد که پيش از اين، به هيچ دينی اعتقاد نداشته است.

 

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]