بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
سلاح هاي جمع آوري شده هرات درآتش سوخت
  • يك كاميون از سلاح و مهمات جمع آوري شده درمركز ولسوالي اوبه در هرات انفجار كرده در آتش سوخت.
    اين سلاح ها توسط مووسسه جمع آوري سلاح دي دي آر از ولسوالي هاي چشت و اوبه در حال انتقال به هرات بود كه دچار آتش سوزي گرديد.
    مسوولين دولتي اين آتش سوزي را نقص فني خوانده برغير عمدي بودن قضيه تاكيد كرده اند.
    در اين حادثه يك كاميون اسلحه ، دو دستگاه موتر سواري ، ده دستگاه موترسيكلت و هفده دوكان از بين رفت و دو نفر نيز مجروح گرديد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]