بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
سرقت و اذيت مردم توسط افراد مسلح در شيندند
  •  

از ولسوالى شيندند ولايت هرات گزارشهاى مي رسد ميكند افراد مسلح خود سرانه به آزار و اذيت و شكنجه باشندگان اين ولسوالى ميپردازند.
شمارى از اهالى شيندند كه اخيراء از اين ولسوالى به هرات فرار نموده اند ادعامى نمايند كه مورد آزار و اذيت دسته هاى  مسلح قرار گرفته اند.
سيد محمد خير خواه والى هرات ميگويد وى جهت جلوگيرى از خشونت افراد مسلح اقدامات لازمى را اتخاذ نموده است.

چندين خانواده ايكه جديداء به هرات مهاجر
شده، ميگويند دسته هاى  مسلح شبها به خانه ها و منازل مردم  هجوم برده به سرقت ، آزار و اذيت مردم ميپردازند.
 بنابر ادعاى اين بى جا شده گان سرقت هاى مسلحانه دور تر از شهر شيندند در قريه جات و روستا ها شدت بيشترىدارد.
در بيشتر نقاط اطراف ولايت هرات مردم شب ها بر بام خانه هاي خود پيره مي كنند.
آقاى خير خواه جنگ هاى طولانى مدت بين شيندند و هرات را كه موجب كشته شدن  ده ها نفر گرديده يكى از عوامل اينگونه رفتار هاى خشونت آميز خوانده گفت : هياتى را براى روشن شدن اين موضوع و شناسايى عاملين اين  سرقت ها به منطقه اعزام كرده ام.
در همين راستا يك فرد محلي كه به هرات مهاجرت كرده است مي گويد :
هفته نميگذرد در شيندند كه ده نفر، پنج نفر به محابس خصوصى برده نشود ، شكنجه نشود و به عناوين مختلف از آنها پول گرفته نشود. اگر باور داريد كه  در شيندند امنيت است ذبيح ولد آغا دل را كه همين فعلاء تحت تداوى است كه سر وتمام وجودش تكه وپاره شده است ،از او پرسان كنيد كه به چه جرم لت و كوب شده يى. ما مردم از جناب رئيس صاحب دولت افغانستان اين تقاضا را داريم كه كوشش كند امنيت در شيندند تامين شود.

يونيسف خواهان توجه به حقوق معلولان و مصدومان درافغانستان شد

کابل، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۹ / ۸۳
"اداوارد کارودين " سخنگوى صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل(يونيسف )
خواستار توجه بيشتر مردم و دولت افغانستان به وضعيت معلولان و مصدومان در
اين کشور شد.
وى روز پنجشنبه در يک نشست خبرى در کابل گفت : براساس تحقيقات انجام
شده توسط يونيسف در سه شهر کابل، هرات و جلالآباد معلولان و مصدومان در
وضعيت ناگوارى قرار دارند.
کارودين افزود : اين گزارش نشان مىدهد که معلولان و مصدومان افغانستان
قادر هستند که در فعاليت هاى بازسازى اين کشور شرکت کنند، اما ديد منفى
جامعه نسبت به آنان موجب شده تا به اين افراد به ديده حقارت نگريسته شود
و آنها از مشارکت در امور اجتماعى بازداشته شوند.
به گفته وى، اغلب افراد معلول جسمى افغانستان در انزوايى اجتماعى به
سر مىبرند که اين امر مىتواند تاثير مخرب بر روحيه آنان داشته باشد.
سخنگوى يونيسف افزود : در حال حاضر اين افراد در افغانستان مورد تحقير
قرار مىگيرند، دسترسى به هيچ نوع آموزشى ندارند، از امکانات بهداشتى و
اجتماعىمحروم هستند و زمينه استخدام آنان نيز در ادارات دولتى و غيردولتى
فراهم نيست .
کارودين گفت : ادامه اين روند نه تنها بر روحيه معلولان جسمى افغانستان
تاثير منفى خواهد داشت ، بلکه موجب انزوا و تحقير خانواده هاى آنان نيز
مىشود.
وى تاکيد کرد : ديد جامعه افغانستان بايد نسبت به معلولان و مصدومان در
افغانستان تغيير کند تا آنان بتوانند همانند يک عضو عادى جذب اجتماع
شوند.
براساس اعلام وزارت شهدا و معلولان افغانستان در طول يک سال گذشته ۲۴۰
هزار نفر بر اثر انفجارهاى ناشى از وجود مين و مواد منفجره در اين کشور
آسيب ديده اند.
پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان در۳ سال پيش و به دنبال بازگشت
مهاجران افغان ، به دليل آگاه نبودن آنان از مناطق آلوده به مين و مواد
منفجره در هر ماه ۳۰۰ نفر بر اثر برخورد با اين مواد، جان خود را از دست
داده اند.
همچنين گفته مىشود در حدود دو دهه گذشته شش ميليون نفر بر اثر مين ها
و مواد منفجر نشده از دوران جنگ داخلى در اين کشور آسيب ديده اند.
آمارها نشان مىدهند که بين ۸۰۰ هزار تا دو ميليون معلول جسمى و مصدوم
در افغانستان وجود دارد که ۲۵ درصد اين افراد بر اثر جنگ هاى۲۵ ساله اين
کشور توانايى خود را از دست داده اند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]