بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

صدها تن از زنان هرات کارت شرکت در انتخابات دريافت کردند

کابل ، ايرنا : دهم بهمن ۱۳۸۲ برابر با۳۰ ژانويه ۲۰۰۴
صدها تن از زنان "هرات " در جنوب غربي افغانستان ، در يک اقدام سمبوليک ،
به دعوت "محمد اسماعيل خان " والي اين ولايت ، با حضور دسته جمعي در حوزه هاى
ثبت نام ، کارت شرکت در انتخابات آينده اين کشور را دريافت کردند.
اين گروه از زنان ، ابتدا در خيابانهاى شهر هرات اقدام به راهپيمايي
کرده و سپس در حوزه هاى ثبت نام حضور يافتند.
زنان شرکت کننده در اين اجتماع ، همچنين پلاکاردهايي را با خود حمل
مي کردند که بر روى آنها نوشته شده بود : "راى زنان ، راى نصف ملت "، "زنان
مشتاق شرکت در انتخابات هستند" و "از همکارى جامعه جهاني براى برگزارى
انتخابات تشکر مي کنيم ".
به دنبال نگرانيهاى سازمان ملل از بي ميلي زنان افغانستان به شرکت در
انتخابات ، والي هرات دو روز قبل از زنان اين ولايت خواست که حضور گسترده
خود را در حوزه هاى ثبت نام و دريافت کارت شرکت در انتخابات ، به نمايش
گذاردند.
دفتر سازمان ملل، اين اقدام اسماعيل خان را ستوده و از وى قدرداني
کرده است .
"مانويل سيلوا" سخنگوى دفتر نمايندگي سازمان ملل در افغانستان ، موسوم
به "يونيما"، روز پنجشنبه در يک کنفرانس خبرى در کابل به خبرنگاران گفت :
فقط۱۳ درصد از مجموع دريافت کنندگان کارت شرکت در انتخابات را، زنان
تشکيل داده اند.
سيلوا همچنين افزود : تاکنون ۶۲۸ هزار نفر براى شرکت در انتخابات رياست
جمهورى آينده افغانستان ، ثبت نام کرده اند.
پيش بيني مي شود، بيش از۱۰ ميليون نفر واجد شرايط شرکت در انتخابات در
افغانستان حضور داشته باشند.
انتخابات رياست جمهورى افغانستان قرار است خرداد ماه سال آينده برگزار
شود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]