بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
Herat

 نمايشگاه توليدات صنايع ايران در افغانستا ن برگزار می شود.

مسوول هيات مديره شرکت توسعه ارتباطات تجارى شمال شرق کشور (مشهد) گفت : نمايشگاه توليدات صنايع ايران از اواخر بهمن ماه جارى در شهر هرات افغانستان برگزار مي شود.

"وحيد برجسته " روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : اين نمايشگاه
با هدف توسعه صادرات و حمايت از توليدات داخلي ايران ،با همکارى شرکت هاى
توسعه ارتباطات تجارى شمال شرق کشور و بازرگاني يوزباشي افغانستان به طور
آزمايشي بمدت يک سال برگزار و قرار دادهايي با واحدهاى صنعتي ايران منعقد
مي شود.
وى گفت : در اين نمايشگاه و فروشگاه ، محصولات صنعتي ايران در بخش هاى
مختلف اعم از شيميايي ،بهداشتي و غذايي و غيره به نمايش گذارده شده و تاکنون
کارخانه از سطح کشور متقاضي شرکت در آن هستند.
وى اظهارداشت : از اين تعداد،۲۹ کارخانه مربوط به استان خراسان هستند۸۹.
اين مسوول گفت : هم زباني و هم ديني ملت هاى ايران و افغانستان و
نزديکي اين کشورها از نظر ارتباطات تجارى و آشنا بودن مردم آن کشور با
محصولات ما مهمترين مولفه هاى برپايي اين نمايشگاه و فروشگاه است .
برجسته گفت : اين نمايشگاه به درخواست مسوولان بازرگاني دولت انتقالي
افغانستان برگزار مي شود.
او گفت : شرکت توسعه ارتباطات تجارى شمال شرق کشور در۱۲ روز آينده
همايشي را با هدف بررسي نيازمنديهاى افغانستان به کالاهاى ايراني و عقد
قرارداد بين شرکت هاى بازرگاني ايران و آن کشور در تبريز برگزار مي کند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]