بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
Herat
انتصاب فرمانداران جديد در افغانستان
 
گزارش ها از افغانستان حاکی از آن است که حامد کرزی، رييس دولت انتقالی اين کشور، دو فرماندار ولايتی و چند فرمانده پليس جديد را منصوب کرده است.

تلويزيون افغانستان گفت به دستور حامد کرزی، محمد يوسف، فرماندار ولايت فراه و

 عزيزالله افضلی ، فرماندار(والی) بادغيس معرفی شده اند.                                           

                                                 

رئيس اداره انتقالی افغانستان همچنين پنج رئيس پليس را برای پنج ولايت شمالی و مرکزی اين کشور اعلام کرده است.

گزارشگران می گويند انتصاب های جديد در حالی اعلام شده است که کمی کمتر از دو هفته پيش آقای کرزی با صدور دستوری خواستار پايان فعاليت مقامات مستبد و بهبود وضعيت امنيتی شده بود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]