بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۱۵ دلو ۱۳۸۲

کشف مواد مخدر در هرات

نيروهای امنيت پليس هرات 80 کيلوگرم ترياک را که در يک منزل مسکونی جا بجا شده بود، کشف و مصادره کرده اند.

غلام صديق بختيار مدير امنيت پليس هرات به گزارشگر محلی بی بی سی گفت قاچاقچيان قصد داشتند اين مقدار مواد مخدر را به خارج از افغانستان انتقال بدهند.

مدير امنيت پليس هرات افزود که دو تن از شهروندان هرات را به ظن دست داشتن در اين قضيه دستگير کرده اند.

امسال برخلاف سال های گذشته کشت مواد مخدر در ولايات غربی افغانستان افزايش چشمگير يافته است.

مردم محل می گويند که عدم همکاری مقامات محلی در مبارزه عليه کشت خشخاش و نبود يک برنامه جدی از سوی دولت در اين خصوص، کشت خشخاش در غرب افغانستان را افزايش داده است.

به گفته گزارشگر محلی بی بی سی در سال های گذشته که اسماعيل خان والی هرات از کشت کوکنار جلوگيری می کرد، کشت مواد مخدر به طور قابل ملاحظه ای کاهش يافته بود

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]