بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۱۹ دلو ۱۳۸۲

وزير حج و اوقاف افغانستان با اقدامات اخير اداره ارشاد اسلامی هرات مخالفت کرده است.

اين اداره به تازگی اقدام به جمع آوری عکسهای هنرپيشگان هندی و غربی، مانکنهای نمايش لباس زنانه، ژورنالهای خياطی، لوازم آرايشی دارای عکسهای زنان، فيلمهايی که غير اخلاقی خوانده می شوند کرده و اتاق پروها را نيز بسته است.

محمد امين ناصريار وزير حج و اوقاف افغانستان، در واکنش به اينگونه اقدمات آنها را "خود سرانه" خواند.
شهر هرات در غرب افغانستان، از بسياری جهات با ساير شهرهای اين کشور متفاوت است

او از مقامات محلی هرات خواست تا با کسانی که به گفته او باعث بدنام کردن اسلام و جريحه دار شدن افکار عمومی شوند، مقابله کنند.

شهروندان و بازاريان هرات معتقدند که در زمان طالبان نيز، با آنها چنين برخوردهايی می شده است.

آنها اداره ارشاد اسلامی هرات را " اداره امر به معروف و نهی از منکر" می نامند و می گويند که عملکرد اين اداره در حال حاضر، با اقدامات طالبان تفاوت چندانی ندارد.

هرات؛ شهری متفاوت

شهر هرات در غرب افغانستان، از بسياری جهات با ساير شهرهای اين کشور متفاوت است؛ فعاليت دهها کارخانه توليدی و ساخت چندين کارخانه ديگر، نوسازی شهر و حومه، ايجاد پارکها و فضاهای آموزشی و تفريحی، توجه به نظافت شهر و نظارت بر نحوه خدمات و فعاليت اصناف مختلف، از جمله مواردی است که هرات را نسبت به ساير شهرهای افغانستان، حتی پايتخت متمايز می سازد.

اقدامات اداره ارشاد اسلامی هرات که به به گفته بسياری از مردم اين شهر وظايف اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان را انجام می دهد نيز، از ديگر نشانه های تفاوت اين شهر با ساير نقاط کشور است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]