بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۲۲ دلو Herat News ۱۳۸۲

اقدامات امنيتی جديد در هرات

مقامات امنيتی هرات اقدامات امنيتی جديد را برای پيشگيری از هر نوع تشنج و اخلال در جريان انتخابات رياست جمهوری آينده، که تا سه ماه ديگر برگزار خواهد شد، آغاز کرده اند.

اين اقدامات با پاک کردن شيشه های دودی خودروهای فرماندهان نظامی و روسای ادارات دولتی هرات آغاز شده است.

يک منبع مسئول در پليس هرات به گزارشگر محلی بی بی سی گفت که در اقدام بعدی تردد تمام وسايط نقليه بدون مجوز قانونی در هرات جلوگيری خواهد شد.

مسئولان امنيتی هرات از احتمال بروز نا امنی و تشنج در جريان انتخاب رياست جمهوری نگران هستند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]