بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۲۲ دلو Herat News ۱۳۸۲

تدابير جديد امنيتي در هرات


در حالي که بيش از سه ماه به زمان برگزارى انتخابات آينده رياست جمهورى افغانستان باقي مانده است ، مقامهاى امنيتي هرات در جنوب غربي اين کشور تدابير امنيتي جديدى را در اين منطقه به اجرا گذاشته اند.

بر اساس گزارشهاى دريافتي به نقل از منابع محلي : اين تدابير جهت پيشگيرى از تهديدهاى امنيتي احتمالي براى مختل کردن جريان ثبت نام از واجدين شرايط شرکت در انتخابات و مقدمات برگزارى اين انتخابات به اجرا گذاشته شده است .

اين گزارش حاکيست ، به دستور ماموران امنيتي ولايت هرات ، اين اقدام با تغيير کليه شيشه هاى سياه وسايط فرماندهان نظامي و ماموران ارشد ادارى هرات آغاز شده و با افزايش حضور امنيتي و نيروهاى گشتي ادامه يافته است .

يک منبع پليس هرات چهارشنبه شب گفت : در سومين اقدام بزودى کليه وسايط بدون پليت و اسناد معتبر کنترل و از تردد آنها جلوگيرى خواهد شد.

مسوولان امنيتي هرات اين تدابير را براى جلوگيرى از بروز هرگونه حادثه امنيتي به اجرا گذاشته اند.

ولايت هرات طي دو سال پس از سرنگوني رژيم طالبان از امن ترين مناطق افغانستان بوده و روند بازسازى آن نيز بيش از ساير نقاط اين کشور سرعت و نمود عيني داشته است .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]