بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۲۶ دلو ۱۳۸۲

مقامات افغانستان گفته اند که چهار شهروند اين کشور که برای موسسه مين روبی "عمر" کار می کردند در منطقه ای در غرب اين کشور مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند.

بر اساس گزارشها اين چهار نفر هنگامی که از شهر فراه به هرات می رفتند، مورد حمله قرار گرفتند.

سه نفر از اين افراد بلافاصله جان باختند و نفر چهارم که راننده خودرو بود به علت جراحات شديد در بيمارستان درگذشت.

گزارش شده اتومبيل مهاجمان پس از تعقيب اين افراد به آنها حمله کرده اند.

يکی از مقامات يک موسسه غربی که به گروههای امدادگر در خصوص وضعيت امنيتی در افغانستان مشورت می دهد گفته حمله کنندگان از عناصر مخالف دولت افغانستان بوده و با قصد قبلی اقدام به اين حمله کرده اند.

وی افزود که وضعيت امنيتی در فراه مناسب نيست و منطقه ای که در آن حمله صورت گرفته از نظر امنيتی غير قابل تردد محسوب می شود.

اين اولين حمله به امدادگران در افغانستان در سال جاری است. بسياری از سازمانهای امداد رسانی پس از کشته شدن 13 امدادگر در سال گذشته ميلادی کار خود را متوقف کردند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]