بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
 

اخبار تازه از هرات - ۲۷ دلو ۱۳۸۲

رز آلن مارسيدن سفير بريتانيا در کابل که به منظور آغاز برنامه خلع سلاح و غير نظامی کردن افراد مسلح (دی دی آر) به شهر هرات در غرب افغانستان سفر کرده بود، با شنيدن شعار "مرگ بر انگليس" سفر خود به اين شهر را نيمه تمام رها کرد.

به گفته گزارشگر محلی بی بی سی در هرات، شرکت کنندگان در مراسم پانزدهمين سالگرد خروج نيروهای شوروی سابق از افغانستان، در هنگام سخنرانی اسماعيل خان والی هرات، شعارهای "مرگ بر شوروی"، "مرگ بر آمريکا" و "مرگ بر انگليس" سردادند.

خانم مارسيدن سفير بريتانيا که در اين مراسم شرکت داشت، با شنيدن شعار مرگ بر انگليس حاضران، خشمگينانه مراسم را ترک کرد و بلافاصله از شهر هرات خارج شد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]