بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۲۸ دلو ۱۳۸۲
  • مقامات انگليس به ياد گذشته هاي تلخشان افتادند

  • هيات 6 نفره بريتانيا كه براي مذاكره با مقامهاي هرات در اين ولايت به سر مي برد، با شنيدن صداي مرگ بر انگليس مردم در جشن پانزدهمين سالگرد خروج ارتش سرخ شوروي از افغانستان، با حالت قهر آميز هرات را ترك كردند.
    در اين مراسم  والي هرات مردم افغانستان را ملتي مقاوم و بيگانه ستيز خواند و اظهار داشت: مجاهدين افغان در هر برحه اي از زمان در مقابل متجاوزان ايستادگي مي كنند و آنان را شكست مي دهند.
    پس از اين سخنراني مردم هرات شعار هاي مرگ بر آمريكا، مرگ بر شوروي و مرگ بر انگليس سر دادند كه خانم روزلين مارسيدن سفير انگليس كه تازه به اين تجمع پيوسته بود با تعجب و خشم اين مراسم را ترك و سفر خود را به هرات نيمه تمام رها كرد.
    اين شعارها مقامات انگليس را به ياد گذشته هاي تلخشان و سه بار شكست پي در پي در افغانستان انداخت كه در اوج قدرت و امپراتوري خود نتوانستند به افغانستان تجاوز كنند و با پذيرش شكستهاي تلخ و تاريخي، سرافكنده كشورمان را ترك كرده بودند

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]