بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۲۹ دلو ۱۳۸۲

مقامات هرات در غرب افغانستان، يک مرکز آموزش رانندگی برای بانون را بدليل نداشتن مجوز قانونی برای اين کار، تعطيل کرده اند.

اين مرکز از چند روز پيش به ابتکار يک نهاد غير دولتی (NGO) شروع بکار کرد و مسئولين آن می گويند که از پيش اداره امور اجتماعی دولت ناحيه ای هرات را در جريان گذاشته بودند.

اين نهاد همچنين مدتی پيش بخاطر انجام برخی از مسابقات ورزشی بين دختران مورد انتقاد مقامات محلی هرات قرار گرفته بود. صفی الله احمدی، مسئول برنامه انکشافی جوانان و کودکان اين نهاد غير دولتی گفته است که تشکيل اين دوره آموزشی را با رئيس اداره کار و امور اجتماعی هرات در ميان نهاده بود. اما مسئولين امور ترافيک شهری از اين موضوع بی خبر بوده اند.در همين حال مسلمه حاجی زاده از مسئولين مجتمع خدماتی ناحيه ششم هرات می گويد اين دوره آموزش رانندگی بدرخواست مردم برگزار شده بود، بخصوص زنانی که بدلايل مختلفی نياز به رانندگی دارند.اين اقدامات بی سابقه نبوده و چندی پيش بطور مثال تعدادی از فروشندگان زن که در دو فروشگاه بزرگ شهر مشغئل بکار بودند با تهديد برخی مجبور به ترک کار خود شدند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]