بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۲ حوت ۱۳۸۲

روزنامه انيس در صفحه نخست شماره امروز خود، نوشته است که يک هيات بلند پايه از سوی رييس دولت انتقالی افغانستان، به ولايت هرات سفر کرده است تا به وضعيت زنان در اين ولايت و گزارشهای رسيده مبنی بر خودسوزی نزديک به صدو هشتاد زن و دختر در اين شهر رسيدگی کند که شصت مورد آن به مرگ انجاميده است.

به نوشته انيس، در ترکيب اين هيات که به فرمان آقای کرزی تشکيل شده است، وزير مشاور رييس دولت در امور زنان، معاون وزارت امور زنان و نمايندگانی از وزارتهای عدليه (دادگستری)، داخله (کشور) و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان حضور دارند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]