بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۶ حوت ۱۳۸۲

نگرانی دولت افغانستان در مورد خودسوزی زنان

دولت انتقالی افغانستان در مورد شمار رخداد خودسوزی در ميان زنان ولايت هرات، واقع در غرب افغانستان، ابراز نگرانی کرده است.

يک هيئت هشت نفره دولتی، که برای تحقيق در اين زمينه به هرات سفر کرده، گفته است که اخيرا ۵۶ نفر در اين ولايت خودسوزی کرده اند که ۵۲ نفر از آنها زن بوده اند.

سخنگوی اين هيئت گفت بسياری از زنان هرات دچار افسردگی هستند چون به زور وادار به ازدواج می شوند و از فقر و مشکلات اجتماعی از جمله اعتياد در رنجند.

برخی از زنان هراتی به اين هيئت گفتند که آنها می خواهند اجازه داشته باشند درس بخوانند و کار کنند.

تحليل گران می گويند با اين که ميزان افسردگی و خودکشی در ميان زنان افغان برای سال های متمادی بالا بوده است، آشکار شدن واقعيات اين معضل اجتماعی پس از سرنگونی رژيم طالبان و استقرار آزادی های رسانه ای و اجتماعی ميسر شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]