بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر

کشف يک باند جعل گذرنامه و رواديد

يک باند که گذرنامه و رواديد جعلی برای مسافران عازم کشور ايران درست می کرد، توسط پليس هرات به دام افتاد.

فيض احمد عظيمی فرمانده پليس ولسوالی انجيل هرات به گزارشگر محلی بی بی سی گفته است که از نزد اين باند مهرهای جعلی از پليس و مديريت پاسپورت هرات و کنسولگری ايران در شهرهای هرات و مزار شريف به دست آمده است.

به گفته آقای عظيمی اين باند از يکسال پيش فعاليت می کرده و با گرفتن پول زياد، به مردم کمک می کرده است تا به طور غير قانونی به ايران سفر کنند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]