بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر سرک هرات

استاندار خراسان : جاده دوغارون - هرات ماه ميزان ۸۳ به اتمام مي رسد

استاندار خراسان گفت : محور دوغارون به هرات به طول ۱۲۲ کيلومتر که از
سوى جمهورى اسلامي ايران در حال احداث است ماه ميزان سال۸۳ به بهره بردارى
مي رسد.
"سيد حسن رسولي " عصرروز پنجشنبه درحاشيه بهره بردارى از پاسگاههاى ساخته
شده از سوى ايران درمرز افغانستان درجمع خبرنگاران داخلي و خارجي افزود :
اين سرک از نوع درجه يک است که ۳۶ دهنه پل در مسير آن احداث شده است .
او اضافه کرد : بهره بردارى از آن مي تواند نقش موثرى در ترانزيت کالا به
افغانستان داشته باشد.
وى تصريح کرد : مدت قرارداد احداث اين جاده ۳۶ ماه بوده است که با
بهره بردارى از آن در ميزان ماه سال آينده اين پروژه زودتر از موعد مقرر بهره
بردارى خواهد شد.
استاندار خراسان گفت : اعتبار ساخت اين پروژه از محل کمکهاى ايران به
افغانستان تامين مي شود.
وى به طرح مطالعاتي راه آهن سنگان - هرات اشاره کرد و گفت : طرح مطالعاتي
اين پروژه به طول۲۵۰ کيلومتر درحال اتمام است .
"رسولي " گفت : با توافق دولت افغانستان با احداث اين پروژه توسط جمهورى
اسلامي ايران ، افغانستان اولين بار داراى راه ريلي مي شود.
اوافزود : درصورت تحقق اين طرح افغانستان با کشورهاى آسياى ميانه و از
ترکيه به آبهاى آزاد و اورپا مرتبط مي شود.
استاندار خراسان ادامه داد : در صورت تحقق اين طرح بخشي از اعتبار آن
ازمحل کمکهاى ايران به افغانستان و بخشي ديگر از کمکهاى ساير کشورها تامين
مي شود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]