بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
 

والي هرات : ايران همواره به افغانستان کمک کرده است

والي هرات گفت : جمهورى اسلامي ايران در دو دهه جنگ همواره کمک کار مردم
افغانستان بوده است .
" اسماعيل خان " روز پنجشنبه در منطقه "تله ميش " درولايت هرات افزود :
ايران در بازسازى افغانستان پيشقدم است و اقدام هاى خوبي را در دست
انجام دارد.
او ضمن قدرداني از مردم و دولت ايران اضافه کرد : مردم افغانستان هيچگاه
مساعدتهاى جمهورى اسلامي ايران را در کمک به خودشان وپناه داده به مهاجرين
فراموش نمي کنند.
اوادامه داد : اکنون ايران علاوه بر احداث پاسگاههاى مرزى در افغانستان
براى امنيت مرزها طرح هاى برق رساني به هرات را نيز در دست اقدام دارد.
والي هرات گفت : براى مبارزه جدى با موادمخدر علاوه بر احداث و تجهيز
پاسگاهها بايد بازسازى در افغانستان را نيز جدى بگيريم .
"اسماعيل خان " با ذکر اين مطلب که در امر مبارزه با موادمخدر جدى هستيم
گفت : نمي گذاريم که موادمخدر افغانستان تهديدى به کشور دوست و همسايه
ايران باشد و در اين راه مبارزه خواهيم کرد.
وى تصريح کرد البته در شرايط فعلي اقدام هاى خوبي براى مبارزه با مواد-
مخدر در افغانستان از سوى مردم و با همکارى جمهورى اسلامي ايران صورت
گرفته و بايد اين فعاليت ها به صورت دايم ادامه داشته باشد.
استاندار خراسان نيز دراين مراسم گفت : براى جمهورى اسلامي ايران روى کار
آمدن دولت مرکزى و با ثبات بسيار مهم است .
سيد "حسن رسولي " افزود : روى کارآمدن دولتي با ثبات در افغانستان را
موجب تحکيم روابط دو جانبه مي دانيم و استقلال افغانستان براى ملت و دولت
ايران مسرت بخش است .
وى ادامه داد : خراسان با۷۰۰ کيلومتر مرز مشترک با افغانستان همواره از
اين امر به عنوان نقطه ارتباطي ، مغتنم شمرده است و خود را در کنار مردم
افغانستان احساس کرده است .
وى ادامه داد : ما به دنبال بازسازى افغانستان با حمايت ساير کشورهاى
جهان هستيم و در اين راه جمهورى اسلامي ايران پيشقدم شده است .
وى طرحهاى انتقال "فيبرنورى " برقرساني ، راه سازى را از جمله اقدام هاى
جمهورى اسلامي ايران در امر بازسازى افغانستان اعلام کرد و گفت : همچنين
سرمايه گذارى هاى خوبي نيز از سوى بخشهاى خصوصي ايران در اين کشور در حال
انجام است .
استاندار خراسان احداث ۲۵ پاسگاه مرزى از سوى ايران در مرز افغانستان
بامحوريت خراسان را نشانگر عمق روابط دو جانبه دانست و تاکيد کرد : ما با
اين اقدام به دنبال امنيت و ثبات در داخل افغانستان هستيم .
رسولي گفت : تلاش داريم با ساخت و تجهيز پاسگاههاى مرزى نه تنها ارتباط
دو جانبه بيشتر شود بلکه مبارزه با موادمخدر نيز جدى تر دنبال شود.
او افزود : هم اکنون ۱۰ پاسگاه مرزى از سوى جمهورى اسلامي ايران از محل
کمک هاى ايران به افغانستان احداث شده است و۱۵ پاسگاه ديگر نيز در حال
احداث است .
او تصريح کرد : براى احداث و تجهيز اين پاسگاههاى ۲ ميليون دلار اعتبار
هزينه شده است .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]