بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر

والي هرات : ريشه کني مواد مخدر در افغانستان به فرهنگ سازى نياز دارد

والي هرات گفت : ريشه کني کشت خشخاش و مواد مخدر در افغانستان نياز به
فعاليتهاى فرهنگي دارد که زمانبر دارد.
"محمد اسماعيل خان " پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در منطقه
"تله ميش " در افغانستان افزود : صرفا باکشت محصول جايگزين نمي توانيم مردم
را وادار به امتناع از کشت خشخاش کنيم .
وى اضافه کرد : تامادامي که زمينه رشد فرهنگي مردم افغانستان فراهم نشود
آنها همچنان خشخاش کشت مي کنند.
او ادامه داد : بايد مردم را به عواقب ناشي از کشت خشخاش براى کشورشان
و مردم دنيا آگاه کنيم .
وى در مورد کشت جايگزين گفت : زماني که مردم از لحاظ فرهنگي به عدم کشت
خشخاش راضي شدند در آن صورت خود به خود به کشت جايگزين روى مي آورند.
والي هرات سود ناشي از کشت خشخاش را عاملي مهم براى تشويق مردم دانست و
تصريح کرد : درکشت جايگزين نيز بايد به دنبال محصولي باشيم که منفعتي برابر
با کشت خشخاش داشته باشد.
"اسماعيل خان " گفت : درحال حاضر ما به دنبال زعفران به عنوان کشت جايگزين
در افغانستان هستيم و در محدوده هرات تا حدودى هم موفق بوديم و در اين
زمينه بايد جمهورى اسلامي ايران به عنوان توليدکننده برتر زعفران درجهان
به ما کمک کند.
وى درمورد پروژه دوغارون به هرات نيز گفت : اين پروژه در ابتدا با سرعت
خوبي شروع شد ولي پس ازمدتي به دليل نامعلومي پيشرفت خوبي نداشته است .
او گفت : از چند ماه گذشته مجددا عمليات اجرايي اين پروژه با شرعت خوبي
درحال انجام است و براساس قولي که مسوولان ايراني دادند قراراست اين پروژه
تا اواخر شهريورماه سال۸۳ تحويل شود.
ولي هرات ادامه داد : در صورت تحقق اين امر بخش زيادى از مشکلات ناشي از
رفت و آمد و ترانزيت کالا به افغانستان حل مي شود.
وى در مورد پروژه راه آهن سنگان - هرات نيز گفت : البته در شرايط فعلي
صرفا اين بحث در حد حرف است و هنوز هيچ پروتکلي امضاء نشده است .
"اسماعيل خان " گفت : اگر عمليات اجرايي اين پروژه با توافق افغانستان و
ايران شروع شود گام مهمي براى توسعه افغانستان خواهد بود.
وى در مورد مشکلات استان هرات گفت : ما درشرايط کنوني با بيکارى و کمبود
مسکن مواجه هستيم که اقدام هاى خوبي دراين زمينه در حال انجام است و گام
موثرى براى بازگشت مهاجران افغاني خواهد بود.
وى تصريح کرد : هم اکنون کار بازسازى در ولايت هرات شروع شده و با سرعت
خوبي نيز درحال انجام است و بخشي از مشکل بيکارى حل شده است .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]