بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری از هرات

کارگاه آموزشی برای روزنامه نگاران هرات

کميسيون مستقل حقوق بشر هرات يک کارگاه آموزشی دو روزه را برای خبرنگاران آن ولايت برگزار کرده است.

گزارشگر محلی بی بی سی از قول نصير احمد فرهمند يکی ازمسوولان دفتر کميسيون حقوق بشر خبر می دهد که هدف از بر گزاری اين کارگاه آموزشی، بلند بردن سطح آگاهی خبرنگاران از حقوق بشر و ميثاقهای بين المللی است.

او گفته است که درنظر است کارگاه های آموزشی ديگر برای پليس، دانشجويان واستادان نيز برگزارشود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]