بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
تسليت به مناسبت ۲۴ حوت روز قيام مردم غيور هرات در برابر ملحدين

                                       به ياد شهدای جانگداز ۲۴ حوت

سالروز قيام ۲۴ حوت و شهادت هزاران شهيد مظلوم را به مردم دلیر

 افغانستان به خصوص مردم شريف هرات باستان، تبريک و تهنيت

 عرض  می نماييم.

       

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]