بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر حمله به جان والی هرات

حمله به جان والی هرات

بنا به آخرين گزارشها  محمد اسماعيل خان والی هرات مورد حمله قرار گرفته و از وضعيت صحت اسماعيل خان خبری در دست نيست. همچنين موتر پسر وی ميرويس صادق وزير هوانوردی در ساعاتی ديرتر مورد تهاجم قرار گرفت و به احتمال زياد زخمی و يا حتی کشته شده است. اطراف خانه اسماعيل خان به محاصره نيروهای امنيتی می باشد و گزارش بيشتری در دست نيست. شاهدان عينی می گويند که حمله به جان اسماعيل خان از داخل خانه عبدالظاهر قوماندان فرقه نمبر ۱۷ صورت گرفته است و جزئيات بيشتری در دست نيست.

 

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]