بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
آخرين گزارش از هرات

 

ميرويس صادق وزير هوانوردی افغانستان (سمت راست) در کنار پدرش اسماعيل خان والی هرات
ميرويس صادق وزير هوانوردی افغانستان (سمت راست) در کنار پدرش اسماعيل خان والی هرات

گزارش ها از هرات حاکی است که ميرويس صادق، وزير هوانوردی افغانستان پسر اسماعيل خان والی هرات روز يکشنبه ۲۱ مارس هدف يک سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است. خود اسماعيل خان نيز از يک حمله جداگانه جان بدر برده است.

در اثر درگيری در شهرهرات که به کشته شدن وزير هوانوردی افغانستان منجر شد، دست کم پنج تن کشته و تعداد بيشتری مجروح شدند.

غلام صديق بختيار مدير امنيت پليس هرات و غلام نبی محمدی مدير مبارزه با قاچاق رياست امنيت ملی اين شهر نيز که هر دو از خويشاوندان اسماعيل خان هستند، در اين درگيری کشته شده اند.

گزارشگر محلی بی بی سی که خود در محل درگيری حضور داشته می گويد که اين درگيری زمانی آغاز شد که به جان اسماعيل خان والی هرات و فرزندش ميرويس صادق در دو محل متفاوت و با فاصله زمانی چند ساعت سوقصد شد.

سو قصد نافرجام به جان اسماعيل خان والی هرات، در پارک ملت واقع در شمال هرات صورت گرفت.

افراد نزديک به اسماعيل خان، ظاهر نايب زاده فرمانده تيپ هفده هرات (رديف بالا سمت چپ) را در سوء قصدی که منجر به کشته شدن فرزند اسماعيل خان شد مسوول می دانند
افراد نزديک به اسماعيل خان، ظاهر نايب زاده فرمانده تيپ هفده هرات (رديف بالا سمت چپ) را در سوء قصدی که منجر به کشته شدن فرزند اسماعيل خان شد مسوول می دانند

سوقصدی که منجر به کشته شدن وزير هوانوردی افغانستان شد، در نزديکی منزل ظاهر نايب زاده فرمانده فرقه (تيپ) شماره هفده هرات صورت گرفت.

به دنبال اين واقعه، درگيری شديدی ميان نيروهای تحت امر اسماعيل خان از يک سو و نيروهای فرقه هفده ولايت هرات به فرماندهی ظاهر نايب زاده به وقوع پيوست.

ظاهر نايب زاده فرمانده فرقه هفده هرات، از طرف دولت مرکزی حمايت می شود و پيش از اين نيز با اسماعيل خان درگير شده بود و نيروهای اسماعيل خان، او را مسوول کشته شدن ميرويس صادق می دانند.

درگيری در شهر هرات که از ساعت چهار عصر روز يک شنبه 21 مارس آغاز شد، تا زمان ارسال اين گزارش (ساعت هشت شب به وقت محلی) ادامه داشت.

نيروهای وفادار به اسماعيل خان تلاش دارند ظاهر نايب زاده فرمانده فرقه هفده هرات را که در محل فرقه مقاومت می کند دستگير کنند.

نصير احمد علوی رييس امنيت ملی هرات که اخيرا به عنوان رييس اداره چهار رياست عمومی امنيت ملی افغانستان به مرکز فراخوانده شده، نيز در ميان مجروحان اين درگيری است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]