بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
گزارشی ديگر

فعلا وضعيت در داخل شهر آرام است و تحقيقات ادامه دارند. همچنين گذارش می شود که بيش از ۲۰ تن از افراد ظاهر نايب زاده دستگير شده اند ولی از خود وی خبری در دست نيست و احتمال می رود که فرار کرده باشد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]