بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
گزارش
  • دولت مركزي مقصر اصلي نا امني در هرات

تنها منطقه امن افغانستان كه هميشه از درگيري هاي داخلي در امان بوده است، امروز دستخوش نا آرامي ها متفرقه اي شده است كه تقصير اصلي آن به عدم برنامه ريزي دقيق دولت مركزي بر مي گردد.
دولت مركزي افغانستان كه هنوز به وعده هاي عمومي چندين ماهه خود در مدت بيش از دو سال نتوانسته است عمل نمايد، تصميم گرفته است تا قدرت هاي غير پشتون در نقاط مختلف افغانستان را تضعيف و نابود سازد. درحالي كه همين قدرت هاي منطقه اي باعث تثبيت موقعيت دولت مركزي شده اند.
امنيت:
هرات از جمله ولاياتي است كه در مبارزه با بيگانگان و اشغالگران شجاعانه رزميده بدون درگيري داخلي با گذشت و فداكاري مردمش همواره سرآمد جهاد مقدس افغانستان بوده است.
هرات با وجود اينكه از امنيت كامل برخوردار بوده و هيچ نيازي به ميانجي گري ديگران نداشته است، اما دخالت هاي گاه و بيگاه ديگران را صبورانه تحمل نموده تلاش كرده است تا از درگيري پرهيز نمايد.
معضلات اجتماعي:
هرات از لحاظ مشكلات و معضلات اجتماعي كه در ديگر ولايات حتي پايتخت بيداد مي كند، كاملا در امان بوده درايت مسوولان و شعور بالاي مردمي باعث شده است تا اين ولايت از هجوم فرهنگ هاي غلط بيگانه و محصولات انحرافي محفوظ باشد.
مواد مخدر:
هرات تنها ولايتي است كه كاملا از كاشت خشخاش و ترياك مبرا است و شايد تنها ولايتي باشد كه كمترين معتاد به اين مواد افيوني را دارد.
درحالي كه كشت مواد مخدر در افغانستان به يك معضل جهاني تبديل شده است.
بيكاري:
ايجاد اشتغال و كار براي مردم جنگ زده افغانستان از همه چيز واجب تر بوده است و هرات تنها ولايتي است كه از اين ناحيه موفق و سربلند بيرون آمده هنچنان به عنوان يك منطقه پردرآمد و اشتغال زا براي مردم هرات و حتي ديگر ولايات مي باشد.
بازسازي:
بازسازي كه شعار اوليه و هميشگي دولت افغانستان است تنها در هرات تحقق يافته است و نشانه هاي علني آن را از دستگاه هاي دولتي گرفته تا مردم عادي براحتي مي توان به مشاهده نشست.
ادارات دولتي هرات در حال ترميم و نوسازي است.
سرك هاي اصلي و عمومي شهر هرات قيرريزي و آسفالت شده است.
لوله كشي آب شهر در حال تكميل است.
برق دولتي هرات روزهاي پاياني فراگيري خود را مي گذارند. پارك هاي تفريحي زيباتر از گذشته به اعمار رسيده است.
تالارهاي جشن و عروسي يكي پس از ديگري ساخته شده در اختيار مردم قرار مي گيرد.
مردم احساس امنيت كرده خانه هاي خود از نو مي سازند. عقب نشيني سرك هاي عمومي در حال اجرا است.
و ده ها مورد ديگر كه همگي آن ها نشانه درايت سياست گذاري مسوولان بخصوص والي هرات مي باشد.
دولت مركزي اگر واقعاً خواهان امنيت در افغانستان نه پشتون گرايي، هرات با همه عظمت و شكوه تاريخي و امنيت امروزي بايد مي پذيرفت.
نه با تصميم های عجولانه و نابخردانه برخي كه چشم ديدن منطقه امن و آباد در افغانستان را ندارند.
ما را به اختلافات و معاملات پشت پرده سران مملكتي با مسوولان هرات كاري نيست. آنچه براي ما قابل اهميت است، امنيت اجتماعي و اقتصادي و روحي مردم است
كه متاسفانه با دخالت بيماري دولت مركزي و تحميل نيرو به هرات قبل از استقرار امنيت كامل در پايتخت، آرامش مردم در هرات در هم ريخت.
با كمال تاسف رييس دولت همان نسخه تجويز كرد. پي خبر از آنكه هرات با همه ولايات از لحاظ موقعيتي و امنيتي متفاوت است و شكننده.
اميد مي رود دولت مركزي از اين جريانات پند گرفته با متانت بيشتري با قضيه هرات برخورد كنند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]