بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
گزارش
 • هرات چهره نظامي بخود گرفت
  هرات آرام است و درگيري ها متوقف شده است.
  مردم هراسان هستند.
  برخي از دوكانداران از ترس درگيري مجدد ، مغازه هاي خود را بسته در منازل شان بسر مي برند.
  نيروهاي نظامي كنترول شهر را در دست دارند.
  تردد در شهر كمتر صورت مي گيرد.
  خارجي ها از طرف مسوولان شان تا اطلاع ثانوي از تردد در شهر منع شده اند.
  سفير ايتاليا كه در هرات بسر مي برد و برخي از نيروهاي خارجي به مقر نيروهاي آمريكايي در اين شهر منتقل شده اند.
  هفت ساعت درگيري دو روز قبل وضعيت هرات را آشفته كرده است.
  در همين حال سخنگوي نظاميان آمريكايي در افغانستان گفته است : اين يك درگيري داخلي بوده به نيروهاي آمريكايي و بين المللي ارتباطي ندارد.
  همچنين سخنگوي وزارت دفاع گفته است : نيروهاي وزارت دفاع در هرات مستقر هستند و اسماعيل خان با اين موضوع مخالفتي نكرده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]