خبری

تعيين وزير جديد هوانوردی

بسم الله بسمل به عنوان وزير جديد هوانوردی دولت انتقالی اسلامی افغانستان تعيين شده است. آقای بسمل از اهالی شيندند ولايت هرات است و قبلا رئيس معارف در هرات بوده است. وی به جای ميرويس صادق که در حوادث اخير هرات کشته شد، تعيين شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید