۷ ثور ۱۳۸۴

شفاخانه دو صد بستر هرات اعمار ميگردد

هرات

آژانس خبرى پژواک، ٦ثور

به گفته مسوولين رياست صحت هرات، کار اعمار شفاخانه دو صد بستر در شهر هرات از سوى وزارت صحت به زودى آغاز و در ظرف يکسال به پايه اکمال خواهد رسيد.

اين درحاليست که مردم ولايات هرات، فراه، غور و بادغيس به شفاخانه حوزوى چهارصد بستر هرات که يگانه شفاخانه دولتى به سطح اين ولايت است به خاطر تداوى مراجعه مى نمايند، اما با کمبود بستر مواجه بوده و دير تر تداوى ميشوند.

خليل الله توکل رييس صحت ولايت هرات به تاريخ ٦ ثور به پژواک اظهار داشت که دوکتور سيد محمد امين فاطمى وزير صحت عامه کشور طى ديدار دو روز قبلش از هرات هدايت داده است که سنگ تهداب اين شفاخانه در عقب تعمير شفاخانه حوزوى هرات که زمين آن مربوط رياست صحت هرات است، گذاشته شود .

توکل در حاليکه در مورد کشور تمويل کننده و اينکه شفاخانه دو صد بستر به کدام مساحت ساخته خواهد شد، معلومات نداد، اما افزود که آنها کار اعمار شفاخانه را به زودى آغاز خواهند کرد.

بى بى گل زن ٣٧ ساله که از ولايت بادغيس به شفاخانه حوزوى هرات به خاطر عمليات کيسه صفرايش مراجعه نموده بود، به پژواک گفت: (( يکهفته براى عملياتم در شفاخانه جاى پيدا نمى شد و بعد از يکهفته انتظار ، با مشکل توانستم در اينجا عمليات شوم))

داکتر رووفه نيازى رئيس صحت شفاخانه حوزوى هرات نيز ميپذيرد که مراجعين در اين شفاخانه با کمبود بستر مواجه ميباشند.

با اين حال، دوکتور عبدالله فهيم سخنگوى وزارت صحت عامه به پژواک اظهار داشت که تقريباً يکماه قبل تيم همکارى هاى بين المللى ايتاليا وابسته به وزارت خارجه آن کشور در کابل با آنها در مورد تمويل اعمار شفاخانه دوصد بستر در هرات، صحبت کرده است.

اما دوکتور فهيم راجع به وقت و مصرف اعمار اين شفاخانه ، ابراز بى اطلاعى نمود.

 

زن اختطاف کننده با شريک جرمش دستگير شد

هرات
آژانس خبرى پژواک ،٧ثور

دستگيرى يک زن با يکتن از همدستانش به اتهام فريب و اختطاف دختران از ليسه نسوان ملکه جلالى در شهر هرات ، باعث نگرانى و تشويش شاگردان و خانواده ها گرديده است.

آنها هشدار داده اند که اگر چنين حالتى ادامه پيدا کند، دختران خود را به مکاتب نخواهند فرستاد.

اين درحاليست که مسوولين اين ليسه ورياست معارف ميگويند که آنها اين زن و مرد متهم را به رياست امنيت هرات تحويل داده اند، اما مسوولين امنيت ملى در رابطه به قضيه ، حاضربه پاسخ گزارشگرآژانس خبرى پژواک نگرديده اند.

به گفته ظهوریه "دقیق" معاون لیسه ملکه جلالی ، زمانى شک آنها بر اين زن به يقين مبدل شد که اين زن به تاريخ ٦ ثور در اداره ليسه به اتهام فريب دادن شاگردان، تحت تحقيق قرار داشت و زنگ موبايل برايش آمد ولى او زنگ را جواب نمى داد.

ظهوريه دقيق به آژانس پژواک گفت: (( وقتيکه من موبايل را از نزد اين زن گرفتم، فرد همدست او به فکر آنکه با اين زن در تماس است، وعده نمود که بيست دقيقه بعدتر با موتر کرولا مى آيد و اين زن را با کدام شاگرد ليسه با خود مى برد.))

قرار اظهارات ، معاون ليسه ملکه جلالى، اين فرد نمره موتر خود را نيز برايش داد ووقتيکه آن شخص بيست دقيقه بعد به دهن دروازه ليسه با موترش آمد، مسوولين امنيت ملى که قبلاً در جريان قضيه قرار داده شده بودند، راننده موتر را با اين زن دستگير کردند.

به گفته مسوولين ليسه ملکه جلالى ، اين ليسه حدود پنجصد شاگرد دارد.

محمدالدین فهیم رییس معارف ولایت هرات نيز ميگويد که آنها بعدازاطلاع مسوولين ليسه ملکه جلالى دررابطه به ورود یک زن به داخل صحن ليسه، موضوع را به مقامات امنیت ملى اطلاع دادند،آنها این زن را دستگیرنمودند.

زینب ١٧ ساله و شاگرد صنف دهم ليسه ملکه جلالى که اين زن با او صحبت نموده بود، به پژواک گفت : (( آن زن اول پرسان کرد که معلم کريمه جان را کار دارم، وقتيکه گفتم که کريمه جان در ليسه ما نيست، برايم پسته داد و گفت که ميخواهم خواهر خوانده داشته باشم و من آرايشگاه دارم و ميخواهم شما را به آرايشگاه ببرم .))

به گفته زينب، او براى زن گفت که اجازه آنها را از اداره بگيرد ،همان بود که اومدير ليسه را خبر کرد و زن را به اداره بردند.

زينب علاوه کرد که مسوولين ليسه پسته را بر اين زن خوراندند، اما در آن دواى زهر آلود نبود، بلکه زن ذريعه آن ميخواست با شاگردان رابطه بر قرار کند و شاگردان را اختطاف نمايد.

زينب ميگويد که آنها از وضعيتى که به وجودآمده است بسیارهراسان ونگران اند و نميدانند بعد از اين چطور به مکتب بروند.

اين درحاليست که جسد سعيده دختر ١٧ ساله به تاريخ ١٥ دلو توسط نیروهای امنیتی ازپارک مقابل ولایت هرات دريافت شد که به گفته پوليس و خانواده اين دختر، وى توسط کلنگ ازناحیه سر به قتل رسیده بود.

اين دختر يکروز قبل بعد خروج از منزل و رفتن به کورس انگليسى ناپديد شده بود و خانواده ها هشدار داده بودند که در صورت تداوم چنين اختطاف ها، دختران خود را به مکاتب و کورسها نخواهند گذاشت.

غلام سرور ٤٥ ساله باشنده ناحيه دوم شهر هرات به پژواک گفت: (( دخترم متعلم صنف نهم ليسه ملکه جلالى است و من با خبر شدن اين واقعه، دخترم را نگذاشتم که به مکتب برود و دخترم هم نظر به ترس ووحشتى که دارد، حاضر به مکتب رفتن نيست.))

به گفته وى اگر دولت از اينگونه اختطاف ها جلوگيرى نکند، آنها مجبور اند که دختران خود را دايمى از رفتن به مکتب باز دارند.

با اين حال، ميرويس شاه عزيز آمر جنايى قوماندانى امنيه ولايت هرات در حاليکه از قضيه بالا ابراز بى اطلاعى نموده ، ميگويد که در روز قبل دو پسر هفت و يازده ساله از دو منطقه در جوی انجیل درسه کیلومتری شهرهرات ، مفقود گردیده اند.

به گفته وى ، آنها قضيه را تحت تحقيق دارند که آيا آنها مفقود گرديده اند و يا اختطاف شده اند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
شمارشگر

با سلام ! داشتن اطلاعات از تعداد مراجعه کنندگان به سايت و بررسي تحليلي و آماري از نوع و ترکيب آنهاامروزه يکي از ضروريات کار هر مدير سايتي مي باشد . اين يک سيستم آمار گيري از بازديدکنندگان سايت يا وبلاگ شماست که نمودارها و تحليل هاي آماري زيادي از بازديدکنندگان سايتتان را به شما ارائه خواهد نمود و احتياج به ثبت نام نيز ندارد. همراه با قرعه کشي هفتگي و اميدوارم با راهنمايي و بيان نقاط ضعف و ارائه پيشنهاد جديد ما را در هر چه بهتر و بيشتر نمودن امکانات شمارشگر ياري نماييد. با تشکر.... کتاب ايران.

samim

با سلام شفا خانه ۱۰۰۰بستر کار ان کحا رسيد