۲۰ جدی ۱۳۸۶ هجری شمسی

برف، جان نوزده نفر را در هرات و غور گرفت

شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان
در اثر برف باري شديد در روزهاي اخير در ولايات هرات و غور نوزده تن جان باختند و تعدادي نيز در محاصره برف گير مانده اند.
در همين حال برف باري هاي سنگين اخير باعث مسدود شدن شاهراه ها بويژه شاهراه سالنگ بروي ترافيك و گير ماندن بيش از صدتن مسافر در اين مسير ها شده اند.
گفته مي شود كه هنوزهم برف باري ادامه دارد و بيش از شصت لرزش برف در سالنگ ها رخ داده است.
مسولان سالنگ مي گويند كه هرچند پاك كاري ادامه دارد اما برف باري شديد باعث مسدود شدن اين شاهراه گرديده است.
همچنين از غرب كشور گزارش شده است كه راه هاي رفت وآمد از مركز ولايت هاي هرات، غور و بادغيس به ولسوالي هاي مسدود شده است و مردم به كمك هاي عاجل نياز دارند.
در همين حال شاهراه خوست – گرديز و شهراه گريدز – كابل از سه روز بدينسو در نتيجه برف باري هاي سنگين بسته شده است و مسافران در اين راه گير مانده اند.
همچنين باشندگان ولسوالي هاي فارسي و رباط سنگي ولايت هرات نيز از اثر برف باري شديد به مشكلات مواجه شده اند.
قوماندان امنيه ولسوالي رباط سنگي گفت: راه هاي قريه جات و شاه راه تورغندي نيز مسدود شده است.
طبق يك خبر ديگر، راه هاي مواصلاتي قريه هاي ولسوالي تيوره ولايت غور نيز از اثر برف باري مسدود شده است.

 

در حال حاضر مرز اسلام قلعه صرفاً بروی افراد پیاده باز است

شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان
درحالی که سخنگوی رییس جمهور کشور از بازشدن دوباره بندر اسلام قلعه در غرب کشور خبر میدهد عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه میگوید عبور و مرور وسایط از طریق این بندر هنوز هم ممنوع اعلام شده است.
این بندر که در خط مرزی میان افغانستان وایران موقعیت دارد روز شنبه بدنبال نارضایتی مرزبانان افغان در واکنش به احداث جاده در زمین مورد اختلاف میان ایران و افغانستان مسدود شد. درطی سه روز صرف مسافرین پیاده از این مسیر عبور کرده میتوانند و عبور و مرور وسایط ازطریق این بندر ممنوع اعلام شده است.
همایون حمید زاده سخنگوی رییس جمهور روز سه شنبه در یک کنفراس خبری در کابل گفت این بندر به تقاضای جانب ایرانی باز شده اما صحبت ها برای احداث سرک جدید دراین منطقه ادامه دارد تا با توجه به اسناد تاریخی راه حل مشخصی برای آن جستجو شود.
این درحالیست که عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه کشور درتماس با صبح بخیر افغانستان گفت این بندر تا هنوز مسدود است و عبور و مرور وسایط مانند سه روز گذشته ممنوع است.
در همين حال، طارق نور زاد مسوول تشریفات نمایندگی وزارت خارجه در هرات به پژواک گفته است این حرکت زمانی رخ داد که مقامات ایرانی میخواستند در نقطه صفر مرزی جاده یی را که زمین آن مورد اختلاف بین دو کشور است احداث کنند. آقای نورزاد گفت درحال حاضر سرک دیگری در مرز وجود دارد که تاحال وسایط ترانزیتی ازآن به خوبی استفاده میکردند.
گفته میشود مسوولین امنیتی افغان در واکنش به این حرکت مرز را مسدود کرده و مانع کار جانب ایرانی برای احداث جاده شدند.
به اساس گزارشها مرز درحال حاضر صرف بروی افراد پیاده باز است.
به گفته مسوول تشریفات نماینده گی وزارت خارجه در حال حاضر بحث روی باز شدن این بندر بین نماینده های ایران و افغانستان ادامه دارد.

/ 0 نظر / 13 بازدید