۸ قوس ۱۳۸۶ هجری شمسی

سه انفجار پيهم در هرات دو مجروح برجا گذاشت

 هرات-آژانس خبرى پژواک ،٧ قوس

سه انفجار پيهم در شهر هرات رُخ داد و باعث جراحت دو پوليس در حالى گرديد که څارنوال هرات ميگويدکه هدف يکى از اين انفجارها اقدام سوء قصد عليه او بوده است.

مل پاسوال جمعه عديل قوماندان امنيۀ هرات به تاريخ ٧ قوس به آژانس خبرى پژواک گفت که يکى اين انفجار ها شب گذشته در مقابل منزل څارنوال هرات در ناحيۀ ششم به وقوع پيوست و طى آن  دو پوليس  زخم برداشت.

وى افزود که در اين انفجار غرفۀ پوليس قسماً خساره مند شده ، اما تلفات نداشته است.

خانم ماريا بشير څارنوال هرات  ميگويد که از شش ماه بدينسو مرتباً تهديد ميشود و از اينکه انفجار در مقابل منزل او رُخ داده،اقدام سوء قصد عليه او بوده که موفق نشدند.

وى هويت  عاملين را مشخص نکرد و علاوه کرد نمود:(( آنها کسانى اند نمى خواهند قانون پياده شود، من شخصاً به تعهدى که سپرده ام،  بخاطر جهاد عليه فساد و بى قانونى به  تلاش خود ادامه  ميدهم و  به مردم خدمت ميکنم  و از کسى هراس ندارم. ))

 څارنوال هرات مى افزايد که  اين واقعه ، يک مسئله امنيتى است که مسوولين بايد آنرا پيگيرى نمايند.

قوماندان امنيۀ هرات عاملين انفجارات  را دشمنان مردم عنوان کرده ميگويد که دو انفجار ديگر ناشى از پرتاب بمب هاى دستى در دو نقطۀ ديگر شهر بر روى سرک بوده  که  تلفات و خسارات در قبال نداشته است.

اما قارى يوسف احمدى سخنگوى طالبان ادعا دارد که آنها اين انفجارات را انجام داده و طى آن ١٢ پوليس را کشته اند.

وى مدعى شد که اين عده پوليس شب گذشته زمانى کشته شدند که سه انفجار پى در پى ،در پوستۀ امنيتى نزديک څارنوالى هرات رخ داد و ٤ عراده موتر را نيز تخريب نموده است.

سه روز قبل  خانم معصومه انورى رئيس امور زنان ولايت غور نيز از يک  حمله سوء قصد جان سالم به در بُرد.

افراد ناشناس شبهنگام بر منزل انورى  بمب دستى پرتاب کردند که به اثر آن دروازه و کلکين و يک عراده موتر تخريب گرديد، اما به وى آسيب نرسيد.

دو عسکر به اعدام محکوم شد 

هرات-آژانس خبرى پژواک -٦ قوس

محکمۀ  قول اردوى ٢٠٧ ظفر هرات دو سرباز اردو را به جُرم قتل دو تن از افراد مُلکى به اعدام و يک سرباز را به حبس محکوم نمود.

دگروال عبدالبصير مبين مشاور حقوقى قول اردوى ٢٠٧ ظفر هرات به تاريخ ٦ قوس  به آژانس خبرى پژواک گفت  که اين  سه تن از جمله عساکر کندک پنجم  تامينات قول اردوى سيلاب (مرکز) بودند که  سه سال قبل در ولايت غور وظيفه اجراء ميکردند اما در هنگام تلاشى و کنترول وسايط، اقدام به گرفتن پول از مردم و کُشتن دو فرد مُلکى نموده بودند.

وى افزود که دو تن آنها  طى  محکمۀ  علنى که روز گذشته در  قول اردوى ظفر داير شد،  به اعدام  و يکتن بخاطر عدم ممانعت از واقعه به ٤ سال حبس تنفيذى محکوم گرديدند.  

جنرال عبدالواسع رئيس محکمه قول اردوى ظفر  از اعدام شده گان بنامهاى زلمى باشنده هرات و محمد الله باشنده ولايت لوگر  ياد کرده، گفت که اين دو تن دو فرد مُلکى را در منطقۀ دره غازى  چغچران (مرکز ولايت غور)  به قتل رسانده بودند

وى اظهار داشت که اين عساکر بخاطر دستگيرى قاچاقچيان موظف شده بودند اما  آنها ٦٠ هزار افغانى پول نقد  مردم را گرفته و دو تن را به قتل رساندند

به گفتۀ جنرال عبدالواسع  اين دو تن طبق فقره ٣ ماده ٣٩٥ قانون جزاء و فقره ٢ مادۀ ٣٩ قانون جزاى عسکرى به اعدام  و عبدالناصر(سرباز سومى) که سه سال حبس خود را سپرى کرده به ٤ سال حبس محکوم شده است.

موصوف ميگويد که دوسيۀ متهمين از سوى محکمه مُلکى غور در سال ١٣٨٣ بررسى و به محکمۀ استيناف نيز راجع گرديده بود، اما بخاطرى که محاکم غور مُلکى بوده و صلاحيت رسيده گى به دوسيه هاى نظامى را نداشتند مراحل قانونى آن  باطل شد و از اينکه  در آنوقت قول اردوى ظفر ايجاد نشده بود ، ولى واقعه در حوزۀ قول اردوى ظفر رخ داده بود، قضيه به همين قول اردو محول گرديد

قرار اظهارات رئيس محکمه قول اردوى ظفر  ،در طول دو سال اخير ٦٧ دوسيۀ عساکر اردو  بررسى شده  و ١٥ تن  به  ٢ الى ١٨ سال حبس محکوم گرديده اند، اما اين اولين مورد است که دو سرباز محکوم به اعدام ميشوند.

قبل از اين محاکم مشابه در مزار شريف نيز داير شده است.  سال گذشته يک پوليس بنام عزت الله متهم به قتل دو تن از همکارانش در ولسوالى دهدادى ولايت بلخ درمحکمه علنی قول اردوی ٢٠٩ شاهين  در شهر مزارشريف   به ٢٠ سال حبس و  يک افسر اردو به اتهام قتل يک طفل به يک و نيم سال حبس محکوم گرديدند.

/ 0 نظر / 13 بازدید