آتش بس در هرات

فرمانده امان الله، از طرفهای درگير در غرب افغانستان می گويد که نيروهای تحت امر وی، با پذيرش آتش بس، آماده تحويل دادن مناطق تحت کنترل خود به ارتش ملی افغانستان هستند.

اين فرمانده که مخالف اسماعيل خان، والی هرات است و از چهار روز قبل درگير جنگ در ولسوالی شيندند اين ولايـت بوده است، همچنين گزارشهای قبلی مبنی بر بمباران مواضع نيروهایش توسط جنگنده های ائتلاف ضد تروريسم را رد کرد.

فرمانده امان الله در گفتگوی تلفنی به گزارشگر محلی بی بی سی در غرب افغانستان گفت که نيروهای تحت امر وی، آماده اند مناطقی را که در چهار روز گذشته تصرف کرده اند به نيروهای ارتش ملی تحويل دهند و به مواضع قبلی خود بازگردند.

پيشتر ژنرال ظاهر عظيمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته بود که دولت مرکزی به شورشيان در هرات هشدار داده است که تا ساعت سه بعد از ظهر، به مواضع قبلی خود بازگردند، در غير اين صورت، ارتش ملی با کمک نيروهای ائتلاف به آنان حمله خواهد کرد.

منابع نزديک به اسماعيل خان والی هرات هم، فروکش کردن آتش جنگ در ساعات بعد از ظهر روز سه شنبه را تاييد کردند.

درگيريها در غرب افغانستان، از بامداد روز شنبه (14 اوت) و به دنبال حمله مشترک چند فرمانده ناراضی از اسماعيل خان به مواضع نيروهای تحت امر وی در ولسوليهای شيندند، کشک رباط سنگی، کرخ و چشت آغاز شد.

مقامات محلی می گويند که نيروهای آنها موفق شده اند در ساعات اوليه شورش در سه جهت را خاموش کنند، اما جنگهای شديد در ولسوالی شيندند، تا ظهر روز سه شنبه ادامه داشته است.

شورای امنيت ملی افغانستان، شورشهای اخير در هرات را محکوم کرد و تصميم گرفت تا با اعزام واحدهايی از ارتش ملی، سربازان تحت امر اسماعيل خان را در خواباندن شورشهای کسانی که مقامات در مرکز آنها را شبه نظاميان غير مسوول خوانده اند کمک کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید