مفتى اعظم وفات کرد

هرات-آژانس خبرى پژواک ،۶ حوت

مفتی اعظم علامه عبدالحق نصریدانشمند برجسته اسلامی کشور، بعد ازیک دوره طولانی مریضی شب گذشته به عمر٩٣ سالگیدرشهرهرات وفات کرد.شورای علما وروحانیون هرات باصدوراعلامیۀ ، وفات مفتی اعظم را یک ضایعه جبران ناپذیرعلمی عنوان نموده وگفته است که  نبود این عالم مشهور دینى، باعث تاثرعمیق جامعه علما ء ورحانیون شده است وفقدان این شخصیت علمی، هموارهمحسوس خواهد بود.

دراعلامیه که به تاریخ ۶ حوت به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته،آمده است که مولانا نصری فرزند مولانا عبدالحکیم مفتی ومتفکردینی کشور درسال١٢٩۴ هجریشمسى درقریه آسیاچه ولسوالی گذره هرات و دریک خانواده روشنفکروعلم پروردیده بهجهان گشود.نصرى بعد ازکسب علوم مروج درنزدپدرش درسال ١٣١٠ هجرى شمسى به جهت ادامه تعلیمات دینی، عازم کندهار شد وپس ازمدتیرهسپارهندوستان گردیده تحصیلاتش را درمدرسه امینیه دهلی نو مرکزهند به اتمامرسانید.

موصوف بعد ازبرگشت ازهندوستانبه تدریس علوم دینی درمدرسه گلمیرولسوالی پشتون زرغون هرات اقدام نمود و اهلیتعلمی ،دینی وذکاوت خاص وی باعث شدکه  ازسوی حکومت وقت به سمت معاون محکمه مرافعه هراتوسپس قاضی القضات حکومت اعلای غورات مقررشود.مولانا نصری مدتی رادرزندانروس ها سپری نمود وپس ازآزادی و پیروزی مجاهدین به تدریس علوم دینی وحل مسایل فقهیهرات وولایات مختلف کشور، ادامه داد.تسلط وى بر علوم مختلف دینى به ویژه  تفسیر، حدیث، عقاید، فقه، اخلاق، صرف، نحو، بلاغت، فلسفه، منطق، حکمت و سایر علوممتداول سبب شد تا درابتدای حکومت مجاهدین، ازسوی ستره محکمه ، لقب افتخاری مفتیاعظم کشور را دریافت نماید.مولوی محمدکبابیانی معاونشورای علما وروحانیون هرات میگوید که شخصیت مفتی اعظم بسیاربرجسته وعالی بود ووی بهدلیل مصروفیت بسیار درپاسخ دهی به مشکلات مردم ازسراسرکشوروصدورفتواء کمترامکان یافتتا به نوشتن کتاب همت بگمارد.وى گفت: (( با همه اینشرایط ومشکلات اقتصادی، مفتی اعظم علاوه برحل مسایل فقهی مردم وصدورهزاران فتوا ء ،هشتاثرعلمی نیزازخود بجای گذاشته است.))

به گفته معاون شورای علماوروحانیون هرات،مراسم تشیع جنازه وخاکسپاری مولانا نصرى   بعد ازظهر امروز بااشتراک هزاران تن ازمردم وبعضی مسوولین محلی ازولایات مختلف درجوارآرامگاهپیرهرات(خواجه عبدالله انصاری) درشمال شهرهرات، انجام خواهد شد.

-------------------------------

 عربستان قرضه ٢۵ ملیون دالر را به افغانستان بخشید

کابل
آژانس خبرى پژواک،١٢ حوت   عربستان  سعودى  قرضه ٢۵ میلیون دالر امریکایى را   که در زمان حکومت محمدداود خان ( قبل از سال ١٣۵٧ )   به دولت افغانستان داده بود، معاف  کرد.  این مطلب را داکتر انور الحق احدى وزیر مالیه کشور طى یک  نشست خبرى   به تاریخ ١٢ حوت  در کابل  بیان داشت . وى ضمن قدردانى از کشور عربستان سعودى گفت که آن  کشور، بدون مراجعه به کلوپ پاریس و فیصله سازمان هاى بین المللى، حاضر به بخشش قرضه خود شده است . وزیر مالیه گفت که  جرمنى، روسیه و ایالات متحده امریکا نیز در سال جارى ،  قرضه هاى خود را که از سال هاى قبل بالاى افغانستان باقى مانده بود، بخشیده اند. موافقتنامه بخشش ١٠،۴ میلیارد دالر امریکایى قرضه روسیه که از سال هاى گذشته بالاى افغانستان باقى مانده بود، به تاریخ ١۵ اسد سال جارى در مسکو بین وزیر مالیه افغانستان و روسیه به امضا رسید.  به گفته وزیر مالیه  در کنار بیش از ده میلیارد قرضه روسیه ،افغانستان از سال هاى گذشته  ١٠،٨ میلیون دالر، از ایالات متحده امریکا و ۴٠ میلیون دالر از کشور جرمنى مقروض بود . قرار معلومات مسؤولین وزارت مالیه، دو کشور یاد شده نیز  سال گذشته در کلوپ پاریس تعهد بخشش قرضه هاى شان را نموده اند.

/ 0 نظر / 16 بازدید