سرقت و اذيت مردم توسط افراد مسلح در شيندند

  •  

از ولسوالى شيندند ولايت هرات گزارشهاى مي رسد ميكند افراد مسلح خود سرانه به آزار و اذيت و شكنجه باشندگان اين ولسوالى ميپردازند.
شمارى از اهالى شيندند كه اخيراء از اين ولسوالى به هرات فرار نموده اند ادعامى نمايند كه مورد آزار و اذيت دسته هاى  مسلح قرار گرفته اند.
سيد محمد خير خواه والى هرات ميگويد وى جهت جلوگيرى از خشونت افراد مسلح اقدامات لازمى را اتخاذ نموده است.
چندين خانواده ايكه جديداء به هرات مهاجر
شده، ميگويند دسته هاى  مسلح شبها به خانه ها و منازل مردم  هجوم برده به سرقت ، آزار و اذيت مردم ميپردازند.
 بنابر ادعاى اين بى جا شده گان سرقت هاى مسلحانه دور تر از شهر شيندند در قريه جات و روستا ها شدت بيشترىدارد.
در بيشتر نقاط اطراف ولايت هرات مردم شب ها بر بام خانه هاي خود پيره مي كنند.
آقاى خير خواه جنگ هاى طولانى مدت بين شيندند و هرات را كه موجب كشته شدن  ده ها نفر گرديده يكى از عوامل اينگونه رفتار هاى خشونت آميز خوانده گفت : هياتى را براى روشن شدن اين موضوع و شناسايى عاملين اين  سرقت ها به منطقه اعزام كرده ام.
در همين راستا يك فرد محلي كه به هرات مهاجرت كرده است مي گويد :
هفته نميگذرد در شيندند كه ده نفر، پنج نفر به محابس خصوصى برده نشود ، شكنجه نشود و به عناوين مختلف از آنها پول گرفته نشود. اگر باور داريد كه  در شيندند امنيت است ذبيح ولد آغا دل را كه همين فعلاء تحت تداوى است كه سر وتمام وجودش تكه وپاره شده است ،از او پرسان كنيد كه به چه جرم لت و كوب شده يى. ما مردم از جناب رئيس صاحب دولت افغانستان اين تقاضا را داريم كه كوشش كند امنيت در شيندند تامين شود.

يونيسف خواهان توجه به حقوق معلولان و مصدومان درافغانستان شد

کابل، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۹ / ۸۳
"اداوارد کارودين " سخنگوى صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل(يونيسف )
خواستار توجه بيشتر مردم و دولت افغانستان به وضعيت معلولان و مصدومان در
اين کشور شد.
وى روز پنجشنبه در يک نشست خبرى در کابل گفت : براساس تحقيقات انجام
شده توسط يونيسف در سه شهر کابل، هرات و جلالآباد معلولان و مصدومان در
وضعيت ناگوارى قرار دارند.
کارودين افزود : اين گزارش نشان مىدهد که معلولان و مصدومان افغانستان
قادر هستند که در فعاليت هاى بازسازى اين کشور شرکت کنند، اما ديد منفى
جامعه نسبت به آنان موجب شده تا به اين افراد به ديده حقارت نگريسته شود
و آنها از مشارکت در امور اجتماعى بازداشته شوند.
به گفته وى، اغلب افراد معلول جسمى افغانستان در انزوايى اجتماعى به
سر مىبرند که اين امر مىتواند تاثير مخرب بر روحيه آنان داشته باشد.
سخنگوى يونيسف افزود : در حال حاضر اين افراد در افغانستان مورد تحقير
قرار مىگيرند، دسترسى به هيچ نوع آموزشى ندارند، از امکانات بهداشتى و
اجتماعىمحروم هستند و زمينه استخدام آنان نيز در ادارات دولتى و غيردولتى
فراهم نيست .
کارودين گفت : ادامه اين روند نه تنها بر روحيه معلولان جسمى افغانستان
تاثير منفى خواهد داشت ، بلکه موجب انزوا و تحقير خانواده هاى آنان نيز
مىشود.
وى تاکيد کرد : ديد جامعه افغانستان بايد نسبت به معلولان و مصدومان در
افغانستان تغيير کند تا آنان بتوانند همانند يک عضو عادى جذب اجتماع
شوند.
براساس اعلام وزارت شهدا و معلولان افغانستان در طول يک سال گذشته ۲۴۰
هزار نفر بر اثر انفجارهاى ناشى از وجود مين و مواد منفجره در اين کشور
آسيب ديده اند.
پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان در۳ سال پيش و به دنبال بازگشت
مهاجران افغان ، به دليل آگاه نبودن آنان از مناطق آلوده به مين و مواد
منفجره در هر ماه ۳۰۰ نفر بر اثر برخورد با اين مواد، جان خود را از دست
داده اند.
همچنين گفته مىشود در حدود دو دهه گذشته شش ميليون نفر بر اثر مين ها
و مواد منفجر نشده از دوران جنگ داخلى در اين کشور آسيب ديده اند.
آمارها نشان مىدهند که بين ۸۰۰ هزار تا دو ميليون معلول جسمى و مصدوم
در افغانستان وجود دارد که ۲۵ درصد اين افراد بر اثر جنگ هاى۲۵ ساله اين
کشور توانايى خود را از دست داده اند.

/ 16 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
dust mahmad

( آميرخان)به نظر( روزگاران )همه عايد افغانستان درگمرک هرات است نه عزيزم درست نيست کشور ما ۳۲ ولايت دارد .که هفت ولايت آن گمرک دارد .تنها هرات و مزارشريف عايدات خود را به کابل انتقال داده اند ديگران ؟؟؟؟؟؟؟همه محمدزائ اند.مردم میبینندو میشنوند کورو کر نیستن (روزگاران) راهم مردم میشناسند (امیر) ازخواب بيدارشو اگرخودرا به خواب زدی خواب خوش برايت ميخواهم.

dust mahmad

به نظر من (هفته نامه روزگاران)از نوکرترين هاست.به گفته (امير)که روزگاران ميخواهد افرادی مانند اسماعيل ها گم شوند کشور ما آرام ميشود نه برادر اگر اسماعيل ها نبودحالا تو نوکر روسها بودی و اگر حالا نباشند شايد روزگاران زود به آرمانش که نوکری بادارش است فرو رویم. ما میخواهیم مردمی باشیم در قطار مردم دنیا آزاد و آبرودار و مستقل. این است آرمان افرادی مانند اسماعیل خان

AK47

هنوز نفهميديد که اين احمق تنها بخاطر مسلمان بودن اسماعيل خان بر عليه او تبليغات را شروع کرده. بدون آن اين جاهل از سياست چی ميفهمه.

Amir

اقا دمکرات من و امثال من بهتر از تو در راه راست روانيم و روی هايمان هم حاضر به پذيرفتن سيلی از کسانی مانند تو نيستند. نمی دانم چرا تو و امثال تو چنين وحشت از اگاهی فکری مردم داريد ٫ البته واضع است که اين از کجا اب می خورد. ليدر بزرگ شما هم با تمام قوا از ازادی فکر و بيان جلوگيری ميکرد. اين که (روزگاران) چه نوع اخباری است می گزاريم به قضاوت مردم. هر کس بايد خودش در اين باره عقيده شخصی اش را بيابد. زياد هم غضب نکنيد ٫ چون که برای قلب هايتان خوب نيست و از فحاشی هم صرف ابروی خود را به زمين خواهيد زد.

kamali

اسماعیل خان بهترين مرد صا دق است

NASSIM KHAN

AMIR زياد گنگس شدی لالا. يک دهن نسوار بکن به حال ميايی او بچه محله. پوز تو هنوز خلم داره تو امدی از سياست گپ ميزنی. نکن به تر از خدا.

Gurati

امير (روزگاران )را خواندم با همه بدی های اسماعيل خان کار های خوب هم کرده روز گاران وقتی آزاد گفته ميشود که راست بگويد ورنه خودت ميدانی .............راستی اگر راست بگويد به بادار خود خيانت کرده ببخشيد بادارش را فراموش کردم.

Gurati

امير زیاد (روزگاران) نگو شناخته شده آقا از مضامين نوکرمنشانه ات شناخته ميشی اگر نفهميدی يک بار ديگر بخوان (روزگـــــــــــــــــــــــــــــاران) يا نوکر غربی ها آقای غرب زده افغان باش(افغــــــــــــــــــــــــــان)

Amir

غوراتی همانطوريکه اسماعيل خان بادار تو بوده است. ها ها چقدراز جوارش ناتوان ها و غربا را چپاول کرده اي و از کيسه بيچاره گان مال اندوخته ای. يک عده از شمايان که اين طوری دم از مسلما ن بودن و وطن پرست بودن می زنيد در حقيقت کسی به جز از کاسه ليسان اسماعيل خان نيستيد که در غصب و غارت مال ملت و غربا همراهيش نموده ايد. شما يان نيم وطن پرستی و همت کرزی را هم نداريد.

هموطن

Amir انسان پست و بسياز کثيف ميباشی.